WONEN

Driekwart inwoners Zuid-Holland vindt dat water de plek van nieuwbouw moet bepalen

© Hoogheemraadschap van Delfland
Liefst 73 procent van onze provinciegenoten maakt zich zorgen over de gevolgen van extreem weer en vindt daarom dat water moet bepalen waar nieuwe huizen moeten komen. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Citisens, gehouden in opdracht van de Unie van Waterschappen.
Tot 2030 moet Zuid-Holland zo’n 23 duizend woningen bouwen van de minister De Jonge (Volkshuisvesting). Dat kan niet zomaar, waarschuwen de waterschappen die actief zijn in de provincie.
"We zien de grote woningbouwopgave en het maatschappelijke belang en de urgentie daarvan; maar water en bodem moeten wel sturend zijn bij de ruimtelijke inrichting van onze provincie”, stelt Toon van der Klugt, voorzitter van de Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen. "Laat ons vroeg meekijken in alle plannen. Waterschappen moeten daar een sterkere rol in gaan spelen om problemen te voorkomen."

"Oh ja, we moeten ook nog wat met water"

Manita Koop, bestuurder van het Hoogheemraadschap van Delfland, snapt de ambitie van de minister. Maar ze pleit mede namens de andere waterschappen voor waterveilig en toekomstbestendig bouwen, op verstandige plekken. "De waterschappen kunnen de bouw van woningen helpen versnellen als we van begin af aan tafel zitten."
"De tijd is voorbij dat overheden en ontwikkelaars bij het maken van bouwplannen op het laatst kunnen bedenken: Oh ja, we moeten ook nog wat met water", zegt Manita Koop. "Het kabinet ziet de noodzaak van een sturende rol voor water en bodem. Dat staat zelfs in het coalitieakkoord. Nu moet dat principe in de praktijk worden gebracht om de woningbouw te versnellen en problemen in de toekomst voor te zijn."

Echt iets te kiezen

De waterschappen vinden dat daarmee hun rol nog belangrijker wordt. En dus doen ze een oproep om woensdag te gaan stemmen bij de waterschapsverkiezingen, die tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen worden gehouden. Er valt echt iets te kiezen als het om water gaat, vinden de waterschappen: over hoe we wonen, hoeveel belasting we betalen en zelfs hoe we onze vrije tijd kunnen besteden.
Dit verhaal komt van onze mediapartner WOS.