nieuws

Agenten klagen over harde optreden politie

2010-1mei.cropresize.tmp.jpg
2010-1mei.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - De politievakbonden ACP en ANPV maken zich zorgen over het harde ingrijpen van het korps Rotterdam-Rijnmond bij recente incidenten. Zij vragen zich af of de keuze voor zero-tolerance de juiste is.
Ook zou de nieuwe lijn mogelijk consequenties hebben voor het imago van de politie in het algemeen. ,,De manier waarop de politie heeft ingegrepen is legitiem,’’ zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van de ACP. ,,Maar het is wel een forse beleidswijziging. En begrijpen de burgers die wijziging wel?

Zero-torelence

Daarnaast is het zo dat in voorgaande situaties de politiemensen de ruimte hadden om zelf te bepalen hoe ze zouden ingrijpen. Met het beleid van zero-tolerance is die ruimte er niet meer. Mensen krijgen een bevel tot verwijdering van de politie. Luisteren ze dan niet, dan grijpt de politie hard in.’’
En dat harde ingrijpen is de politiemensen niet in de koude kleren gaan zitten. Van de Kamp: ,,Politiemensen waren gewend om zelf ruimte te hebben om te bepalen hoe wordt ingegrepen. Die ruimte is er niet meer. En wij vinden dat die ruimte voor nuance en balans er wel moet zijn. Wij hebben ook begrepen dat er binnen de korpsleiding wordt gediscussieerd over die nuance.’’

'Politie greep te hard in'

Walter Welting van de vakbond ANPV onderschrijft de constateringen van Van de Kamp. Jan Willem van de Pol van de NPB heeft van zijn leden nog geen signalen gekregen. De politie greep op 26 april en 1 mei hard in toen burgers in het Rotterdamse centrum bevelen niet opvolgden. Volgens diverse burgers zou de politie te hard hebben ingegrepen.
In de Rotterdamse politiek stelden diverse partijen vragen bij het optreden van de politie. Alleen Leefbaar Rotterdam steunde openlijk de door burgemeester (en korpsbeheerder) Aboutaleb ingeslagen weg. Arno Bonte, fractievoorzitter van GroenLinks, opende daarop de website politieknuppel.nl. Een paar honderd mensen reageerden inmiddels op het politie-ingrijpen. De politievakbonden onderschrijven de standpunten op de website van Bonte niet.
by