nieuws

Inwoners Rotterdam-Feijenoord verdeeld over komst wijkraad

Over twee maanden (21 maart) zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In Rotterdam-Feijenoord en Rotterdam-Noord kan er ook gestemd worden voor een wijkraad. Daar verdwijnen de gebiedscommissies.
De gemeente Rotterdam start in deze twee delen van de stad een experiment. Het is de bedoeling dat inwoners van Feijenoord en Noord in de wijkraad het stadsbestuur van Rotterdam adviseren over de onderwerpen die spelen in hun wijk. Ze hoeven geen lid te zijn van een politieke partij.
Bijzonder aan de wijkraad is dat ook jongeren mogen meebeslissen. Jongeren mogen vanaf hun zestiende op de kieslijst voor de wijkraad staan. Ook mag de jeugd van zestien jaar of ouder op deze kieslijst stemmen.
Bureau Verkiezingen van Rotterdam hield maandag een informatieavond voor inwoners van Rotterdam-Feijenoord over de wijkraad. Niet iedere bezoeker van deze bijeenkomst zag het nut van dit experiment in.