nieuws

Oosterflankers massaal op de been tegen psychische opvang in de wijk

Enkele honderden mensen zijn woensdagavond naar een informatiebijeenkomst gekomen over de gedeeltelijke herbestemming van verzorgingshuis De Evenaar in Rotterdam-Oosterflank. Er was ruimte voor 170 mensen, er kwamen er 250. De gemeente had beveiligers ingeschakeld.
De gemoederen liepen hoog op tijdens de bijeenkomst. Rijendik en tot in de gangen stonden de omwonenden. Het ongenoegen over de nieuwe bestemming van ouderencomplex De Evenaar aan het Vaasahof is groot. Er zijn zorgen over de leefbaarheid en de rust in de wijk. Ook zien de bewoners de huizenprijzen al kelderen.
De heer Van Lith wijst er op dat er in de wijk al opvang van verslaafden is door de Bavo. "En dan komt er nog een probleem bij. Kijk 35 extra mensen in de opvang is op zich niet zoveel. Maar het is wel de druppel. De mensen gaan hier de wijk inlopen en zich misdragen. Ze staan te pissen op een kinderspeeltuintje hiervoor en in de tuinen in de straat. Als je hier de zaal rond gaat lopen, dan zul je merken wat er allemaal speelt.

Brief college van B&W aan bewoners


Het verzorgingshuis wordt nu gebruikt door Humanitas Zorg. In een brief aan de buurtbewoners schrijft de gemeente Rotterdam op 10 januari dat het complex deels leeg staat, omdat er niet genoeg ouderen zijn om er te huisvesten.
De afgelopen maanden heeft de gemeente partners gezocht om de leegstaande kamers te vullen. Dat zijn Bavo Europoort en het Centrum voor Dienstverlening (CVD) geworden. Zij gaan er volgens de gemeente samen met Humanitas voor zorgen dat De Evenaar 'een multifunctioneel woongebouw' wordt. En daarin moet een mix van bewoners komen.
Die mix gaat bestaan uit ouderen, alleenstaande Rotterdammers met psychische problemen en gezinnen die tijdelijk opvang nodig hebben. Ook komt er een respijthuis waar mantelzorgers tijdelijk de zorg voor een familielid kunnen overdragen.
Het lijkt een mooie mix, maar de omwonenden bleken het er massaal niet mee eens te zijn. Dat lieten ze luid en duidelijk merken tijdens de informatiebijeenkomst.

Vervolgbijeenkomst


De bijeenkomst was door de gemeente georganiseerd omdat ze de bewoners persoonlijk wilde informeren over het besluit van het college van B&W. "En we gaan verder graag met de bewoners in gesprek over hoe we het verder vorm kunnen geven", aldus Onno de Zwart. Hij directeur Zorg, Welzijn en Jeugdzorg van de gemeente.
Volgens De Zwart is opvang voor kwetsbare mensen hoe dan ook nodig. Het voordeel is volgens hem dat nu De Evenaar open kan blijven, er ook continu begeleiding is. Wijkbewoners die bezorgd zijn kunnen daar naartoe stappen. "Maar ik merk ook dat er zorgen zijn en vragen blijven. Daarom komt er nog een vervolgbijeenkomst."

Kogel door de kerk


Toch voelen de bewoners zich voor een voldongen feit geplaatst. De kogel is volgens hen al door de kerk. William Bouwman: "Ik denk dat het over twee weken hetzelfde wordt en dat de emoties alleen maar nog hoger gaan oplopen en dat er nog meer mensen komen. Want iedereen die hier is geweest gaat duidelijk stellen 'luister we moeten onze stem laten horen."