nieuws

Vijftien studenten ontvangen baangarantie in basisonderwijs Rotterdam-Zuid

Vijftien studenten hebben een baangarantie gekregen voor het basisonderwijs in Rotterdam-Zuid
Vijftien studenten hebben een baangarantie gekregen voor het basisonderwijs in Rotterdam-Zuid © Hogeschool Rotterdam
De eerste vijftien studenten hebben vandaag een zogenaamde 'carrière startgarantie' ontvangen. Met de garantie en een diploma van de pabo krijgen deze studenten gegarandeerd een baan in het basisonderwijs in Rotterdam-Zuid.
De afgelopen jaren is de instroom op de lerarenopleidingen basisonderwijs fors gedaald. De besturen van verschillende Rotterdamse onderwijsinstanties bieden de carrière startgarantie aan als middel tegen het lerarentekort.
De startgarantie voor pabo-studenten is vorig jaar in het leven geroepen om een grotere en meer diverse groep studenten te interesseren in het vak van leraar in het basisonderwijs. Dat wil zeggen: een betere balans in de verhouding meesters en juffen, maar ook meer diversiteit in onderwijsachtergrond en etniciteit.

Onderwijstalent


De studenten met de carrière startgarantie komen van het doorstroomprogramma mbo-pabo. In februari starten ze met de vierjarige pabo.
Ron Bormans, collegevoorzitter van Hogeschool Rotterdam, is trots dat de eerste startgaranties nu zijn uitgereikt: “In het bijzonder omdat het studenten uit het doorstroomprogramma mbo-pabo betreft. Daar hebben we ons de afgelopen jaren hard voor gemaakt, omdat het belangrijk is dat de pabo toegankelijk blijft, zeker in Rotterdam.”
“Dankzij de startgarantie weten we meer jongeren te motiveren om de pabo te gaan doen en weten we meer Rotterdams talent aan het onderwijs in de stad te verbinden", Renata Voss, bestuurslid van Stichting BOOR. "Ik kijk er al naar uit om deze jongeren bij ons voor de klas te zien staan.”

De carrière startgarantie


De carrière startgaranties zijn het resultaat van afspraken tussen een aantal Rotterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs, het Thomas More Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, de roc’s Albeda en Zadkine, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de Gemeente Rotterdam. Het doel van deze afspraken is om basisscholen, in het bijzonder op Zuid, ook in de toekomst te voorzien van voldoende en goed gekwalificeerde leerkrachten.
De betrokken schoolbesturen in het basisonderwijs garanderen elk jaar dat in totaal honderd pabo-studenten van Rotterdam Zuid en het doorstroomprogramma mbo-pabo na afloop van hun studie zijn verzekerd van een baan als leerkracht in Rotterdam Zuid.
De scholen hebben de intentie de carrière startgaranties in de toekomst uit te breiden naar andere scholen in Rotterdam en omgeving.