Provincie: chemische incidenten Shell en ExxonMobil veroorzaakt door menselijk falen

De gasontsnapping bij Shell Pernis en de brand bij ExxonMobil in de Botlek afgelopen zomer zijn veroorzaakt door menselijke fouten. Tot die conclusie komt de provincie Zuid-Holland na het lezen van rapporten die beide bedrijven hebben opgesteld na de incidenten.

De gasontsnapping bij Shell ontstond na een fout die jaren geleden is gemaakt. In 2014 vergaten medewerkers na onderhoud een verbinding in een buis goed af te sluiten. Door de opening er kwam water in te staan en ging de buis roesten.

Uiteindelijk begaf de buiswand het door de druk en ontsnapte 31 juli een combinatie van butaangas en waterstoffluoride. Hoewel de ontsnapping geen gevaar voor de omgeving opleverde, waren veel omwonenden ongerust omdat ze dachten dat een gaswolk hun kant op dreef.

Protocol

Bij ExxonMobil werden drie weken later de veiligheidsregels genegeerd. Na een storing in de fabriek in de Botlek op 21 augustus moest bij de herstart een protocol worden gevolgd. Maar het personeel volgde de richtlijn niet.

Als gevolg ontploften buizen en ontstond brand. 110.000 kilo olieproduct stroomde daarna in de vlammen, waardoor het nog heviger werd. Door het negeren van de regels duurde de brand een half uur langer dan nodig.

Roetdeeltjes kwamen door de wind in een groot gedeelte van Geervliet, Abbenbroek, Oudenhoorn en Zuidland terecht. ExxonMobil moest veel agrarische bedrijven en particulieren schadeloos stellen.

Maatregelen

De provincie houdt toezicht op de Rotterdamse industrie en heeft Shell en ExxonMobil onder verscherpt toezicht geplaatst. De bedrijven worden onder de loep genomen in een onderzoek naar hoe werknemers omgaan met de veiligheidsregels.

Shell en ExxonMobil zijn verder verplicht alle bijna-incidenten bij de provincie te melden. Ook hangt beide bedrijven een boete boven het hoofd als ze geen maatregelen nemen om nieuwe fouten te voorkomen.

Tot slot is justitie naar aanleiding van de incidenten een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

Actie

De provincie Zuid-Holland verwacht van Shell en ExxonMobil dat ze doorpakken. "Beide grote bedrijven moeten slagen maken. Het is niet de tijd om af te wachten", vindt gedeputeerde Rik Janssen (SP).

Hij wil dat het toezicht bij zogeheten onderhoudsstops wordt verbeterd om menselijk falen in de toekomst te voorkomen. De provincie gaat aangekondigd en onaangekondigd op bezoek om te zien of alle veiligheidsregels worden nageleefd.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Botlek Shell ExxonMobil
Deel dit artikel: