GenX op nominatie voor lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen

GenX komt mogelijk op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de stof daarvoor aangemerkt. GenX wordt gebruikt door het in opspraak geraakte Dordtse Chemiebedrijf Chemours.

Op de lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen staan onder meer nikkel, benzeen, ammoniumchloride en PFOA, de voorloper van GenX. Gemeenten en bedrijven gebruiken de lijst bij het toewijzen van vergunningen.

Met de bekendmaking van de 'potentieel' Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals GenX, hoopt het RIVM ook de uitstoot van deze stoffen in te perken. Van deze schadelijke stoffen ontbreken nog gegevens. Er wordt meer onderzoek naar gedaan, waarna ze mogelijk op de definitieve lijst komen.

PFOA en GenX


PFOA werd tussen 1970 en 2012 gebruikt door Dupont, dat later werd overgenomen door Chemours. In die periode vond ook uitstoot plaats. De stof werd gebruikt bij de productie van teflon, dat onder meer wordt gebruikt in de anti-aanbaklaag van pannen.

Sinds enkele jaren is PFOA vervangen door GenX, maar ook daarover is al langere tijd ophef. De stof zou vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken en kankerverwekkend zijn en is in het oppervlaktewater geloosd. Veel omwonenden rond de fabriek zijn ongerust.

Het is Chemours nog niet verboden om de stof te gebruiken, omdat een verbod op dit moment juridisch onmogelijk is.

Oud-staatssecretaris Sharon Dijksma gaf in 2017 aan dat als wordt aangetoond dat GenX een zeer zorgwekkende stof is er via een nieuwe Omgevingswet wel een verbod kan komen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Dordrecht GenX
Deel dit artikel: