Toch aanpassingen aan windmolens Hartelkanaal

De windmolens langs het Hartelkanaal bij Heenvliet en Geervliet gaan mogelijk toch voor minder overlast zorgen. De gemeente Rotterdam en de exploitant hebben nieuwe afspraken gemaakt om de herrie te voorkomen.

Afgesproken is dat ondernemer maatregelen neemt om te voorkomen dat de twee windmolens die het dichtst bij de dorpen staan 's nachts te veel geluid produceren. In ruil daarvoor mogen twee andere windmolens van park Hartelbrug II, die verder van de kernen staan, meer energie in de nachtelijke uren opwekken.

Met het akkoord hebben de gemeente Rotterdam en XL Wind afspraken gemaakt, die via de rechter niet konden worden afgedwongen. De rechter stelde Rotterdam in het ongelijk toen de gemeente voor alle zes molens maatwerk wilde afdwingen. Via gesprekken is er toch een afspraak tussen partijen gekomen.

De Milieudienst Rijnmond houdt de komende periode in de gaten of de molens ook volgens de nieuwe afspraken draaien.

Vier jaar geleden werd het windmolenpark Hartelbrug II gebouwd zonder dat de omwonenden bezwaar konden maken. Dat had met een fout in de procedure van de gemeente Rotterdam te maken. Ondanks dat mochten de windmolens toch van de rechter blijven staan.

Vandaag dagen bewoners van Heenvliet en Geervliet de gemeente Rotterdam weer voor de rechter. Zij vechten één van de vergunningen, die voor de aanleg is gebruikt, aan.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Heenvliet Geervliet
Deel dit artikel: