nieuws

Raad van State vernietigt besluit Leenheerenpolder

© archief
Goed nieuws voor natuurliefhebbers: de Leenheerenpolder in de Hoeksche Waard wordt waarschijnlijk toch natuurgebied. Het kabinet wilde de polder landbouwgebied laten, maar de Raad van State heeft dat besluit vernietigd.
Er wordt al heel lang gesteggeld over de 110 hectare grote polder aan het Spui bij Goudswaard. Er lag een voorstel om het gebied op te nemen in Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Natura 2000


Nederland heeft 162 Natura 2000-gebieden. Ongeveer 69 procent van de gebieden bestaat uit water. Voor elk gebied wordt een beheerplan opgesteld. Daarin staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden.
Veel gebieden worden ontpolderd. Dat was ook het plan bij de Leenheerenpolder.

Politiek


Het kabinet vond ontpoldering van de Leenheerenpolder bij nader inzien te duur en haalde het gebied van de Natura 2000-lijst. Het onder water zetten van de polder zou te weinig nieuwe natuur opleveren. De Europese Commissie ging daarin mee.
De Vereniging Hoekschewaards Landschap was het daarentegen niet mee eens en klopte aan bij de Raad van State. De raad stapte daarop naar het Europese Hof, die in oktober besloot dat het landbouwgebied de status van Europees natuurgebied mag krijgen.
De Raad van State gaat daar nu officieel in mee. De staatssecretaris krijgt twintig weken de tijd om een nieuw besluit over het gebied te nemen.