'Elkaar meer gunnen en vertrouwen in Drechtsteden'

"De gemeenten die met elkaar samenwerken in de Drechtsteden moeten elkaar meer vertrouwen en elkaar meer gunnen." Dat zegt burgemeester Wouter Kolff naar aanleiding van het rapport over samenwerkingsverband de Drechtsteden.

Het is het eerste diepgravende onderzoek naar de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De samenwerking is tussen zeven buurgemeenten: Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam en sinds november 2015 Hardinxveld-Giessendam.

Leiderschap


Organisatiebureau Berenschot voerde het onderzoek uit en concludeerde dat de gemeente Dordrecht binnen het samenwerkingsverband meer leiderschap moet tonen. Ook burgemeester Kolff stelt de vraag aan de orde of de rol van Dordrecht groter worden. 

"Tot dusver was gelijkheid tussen gemeenten van groot belang, dat heeft in het verleden ook gewerkt. Nu zijn de tijden veranderd en is het belangrijk dat Dordrecht zijn positie pakt, maar dat moet je ook gegund worden."

Aansluiting


Berenschot vindt ook dat Drechtsteden te veel met zichzelf bezig is en geen aansluiting zoekt met andere samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook zou Drechtsteden meer moeten samenwerken met bedrijven en private organisaties. 

Commitment 


Juist het onderling vertrouwen binnen Drechtsteden vindt Kolff een belangrijk onderwerp. "Vertrouwen is tamelijk basic. Bijvoorbeeld als de bestuurder uit de ene gemeente op pad gaat om iets te bereiken dat de ander zegt, dat laat ik jouw doen. Dat vertrouwen daar kunnen we hier wat van leren."

Volgens Berenschot onderzoeker Frederik van Dalfsen vraagt goede samenwerking binnen Drechtsteden ook 'meer commitment' om echt iets te kunnen bereiken.

"Als de gemeenten binnen Drechtsteden afspraken maken om duizend woningen te bouwen of om iets te doen aan de bereikbaarheid, dan betekent wel dat de individuele gemeenten zeggenschap inleveren."

Afbouwen


De onderzoekers geven de gemeenten een jaar om de samenwerkingen te versterken en meer besluiten aan Drechtsteden over te laten. Willen gemeenten dat toch niet dan adviseert Berenschot om de samenwerking af te bouwen.

Deel dit artikel: