Scholen moeten miljoenen terugbetalen

Schoolbesturen in de regio Rijnmond moeten teveel ontvangen geld om kinderen met een achterstand extra te helpen, terugbetalen aan het Rijk. Landelijk gaat het om totaal 32 miljoen euro. De stichting Kind en Onderwijs in Rotterdam is ‘regionaal koploper’ met 1,23 miljoen euro.

Voor de Rotterdamse stichting komt de terugvordering voor een groot deel onverwachts. De koepel met dertig scholen nam namelijk in 2016 de scholen van de stichting ‘5 maal O’ over. Het Rijk vordert nu een groot bedrag terug.

‘’Het gaat om 7,5 ton. En wij wisten niet dat dit er aan zat te komen. Als we dat hadden geweten, hadden we heel anders tegen de overname aangekeken’’, zegt Rolf van den Berg, bestuursvoorzitter bij Kind en Onderwijs.

Ook de stichting SIKO in Schiedam nam een aantal scholen van ‘5 maal O’ over. Deze koepel moet ook onverwachts 250.000 euro terug betalen. ''Een onaangename verrassing'', zegt bestuurder Annet Dries. ''Het geld is in februari al afgeschreven.''

Bezwaar

Het zure voor SIKO en Kind en Onderwijs is dat beiden vooralsnog geen bezwaar kunnen maken tegen de beslissing van het Rijk. Van den Berg: ‘’De bezwaartermijn was al verlopen op het moment dat wij de scholen overnamen. We hebben het recent nog een keer geprobeerd, maar het ministerie van onderwijs zegt nee.’’

Annet Dries: ''Het geld wordt van ons afgepakt, terwijl '5 maal O' niet meer bestaat. Dat klopt toch niet?''

Reserve


Kind en Onderwijs had voor de overige 4,5 ton wel geld gereserveerd, omdat het de problemen zag aankomen.

Ook stichting BOOR in Rotterdam (929.000 euro) had al 8 ton weggezet om te kunnen terugbetalen. Dat geld komt uit de overschotten van 2015 en 2016.

Andere opvallende, hoge getallen gelden voor het RVKO in Rotterdam (700.000), Primo Schiedam (500.000) en OPO Dordrecht (328.000).

Voor de meeste besturen is het overigens geen grote geldsom. Het gaat om organisaties waar het om 1 tot 2 procent van de totale begroting gaat.

Regeling


Het gaat dus om geld voor onderwijsachterstandenbeleid. Hoeveel een school krijgt, wordt berekend per kind. De achtergrond van een kind speelt daarin ook een rol, net als de opleiding van ouders/verzorgers.

In 2012 kwam de inspectie tot de conclusie dat de scholen fouten maakten bij de berekening van het bedrag waarop ze recht hadden. Daarna werd besloten dat het teveel ontvangen geld moest worden teruggestort.

De schoolbesturen hoeven het bedrag niet in een keer te betalen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: