Vergeten Verhalen: trekhonden in Rotterdam

Op schilderijen van Rotterdam van vroeger zijn regelmatig trekhonden te zien. Ze worden gebruikt om karren met vracht voort te trekken. Vooral in de 19e en 20e eeuw zijn hondenkarren veel gebruikt.

In allerlei branches die last te vervoeren hebben, worden trekhonden ingezet. Op een foto van de bekende Rotterdamse fotograaf Henri Berssenbrugge uit 1912 is te zien hoe trekhonden wachten op vracht bij de Melkmarkt aan de Coolvest.

Handzaam

Die foto is nu te zien op de tentoonstelling over de Coolsingel in Museum Rotterdam. Rob Noordhoek van het museum: "In de binnenstad met kleine steegjes en kleine straatjes was een hondenkar veel handzamer dan een paardenkar.

En een hond was veel goedkoper. Je had er geen stal voor nodig en ze hoefden geen speciaal eten. Het was een goedkoop lastdier voor de kleinere ondernemers."

Honden petitie

Al in 1864 is er aandacht voor het welzijn voor de dieren. Een ingezonden brief in de krant is ondertekend door Sultan, Nero en Diana. Zij roepen uit naam van de Gecommiteerden der Rotterdamsche Honden-Conférie de lezers op om zelf waar te nemen hoezeer de trekhonden te lijden hebben.

De Gecommiteerden menen dat het tijd is voor een dierenwelzijnswet. Ze vinden dat de politiek in Rotterdam zich moet inspannen voor het belang van de Rotterdamse hond. Het duurt nog tot 1911 voordat de Trekhondenwet wordt ingevoerd.

Noordhoek: "Die wet regelt dat de honden niet worden mishandeld, dat hun tuig aan voorwaarden voldoet en dat ze een dierwaardig bestaan kunnen leiden." De wet wordt nauwelijk gehandhaafd.

Bond

In 1912 wordt de Anti-Trekhondenbond opgericht, later omgedoopt tot Bond tot Bescherming van Honden. Doel van deze bond is het afschaffen van trekhonden. Kleine ondernemers die voor hun broodwinning hun hondenkar niet kunnen missen, krijgen van de bond een bakfiets.

De politiek roert zich voorzichtig. "In Rotterdam doet de protestpartij Rapaljepartij in de jaren twintig een oproep tot een zes-urige werkdag voor trekhonden", weet Noordhoek.

Na de Tweede Wereloorlog zie je nauwelijks trekhonden meer in Rotterdam. Dat heeft meer te maken met de beschikbare alternatieven om vracht te vervoeren, dan met dierenwelzijn.

Het verbod op het gebruik van honden als trekkracht wordt in Nederland in 1962 van kracht. Dat is laat in vergelijking met andere landen. In bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk is de honderkar al in de negentiende eeuw verboden.

Meer over dit onderwerp:
madm vergetenverhalen
Deel dit artikel: