HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

Ruzie over salaris topman Havenbedrijf: minister Kaag wil twee ton meer bieden dan wethouder

Wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam)
Wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) © Rijnmond
De gemeente Rotterdam ruziet nog steeds met de staat over het te bieden salaris van de nieuwe ceo van Havenbedrijf Rotterdam. Minister van Financiën Sigrid Kaag wil dat de opvolger van de huidige directeur, Allard Castelein ruim twee ton meer gaat verdienen dan wat de Rotterdamse wethouder van Financiën Maarten Struijvenberg terecht vindt.
Struijvenberg wil dat de nieuwe ceo niet meer krijgt dan de Balkenende-norm. Dat zou voor 2023 uitkomen op een salaris van maximaal 223 duizend euro per jaar.
Havenbedrijf
Havenbedrijf © Rijnmond
Havenbedrijf Rotterdam heeft twee aandeelhouders: de gemeente Rotterdam, die 70,83 procent van de aandelen in het havenbedrijf heeft en de staat met 29,17 procent. In de statuten van het havenbedrijf staat dat de gemeente Rotterdam en de staat evenveel zeggenschap hebben over de beloning van de directie. Ze moeten beide instemmen met het voorstel dat de raad van commissarissen van het havenbedrijf ze voorlegt.
Maar dat is nog steeds niet gelukt. De Rotterdamse wethouder van Financiën, Maarten Struijvenberg, schrijft woensdag in een brief aan de gemeenteraad dat de voorstellen die hij deed om boven de Balkenende-norm van 223 duizend euro te gaan zitten, ook geen steun kregen.

Beduidend hoger dan de Balkenende-norm

Eerst bood hij een jaarsalaris van 316 duizend euro, schrijft hij. Dat is al beduidend hoger dan de WNT, de Wet Normering Topinkomens. Dat is de officiële naam van de Balkenende-norm. Daarna verhoogde hij zijn voorstel nog een keer, namelijk tot 354 duizend euro per jaar. Maar ook dat ketste af bij de staat.
Volgens minister van Financiën Sigrid Kaag is het jaarsalaris te laag. Zij schrijft woensdag in een brief dat die volgens haar niet in lijn is met de inkomens van ceo's van andere grote bedrijven en met het deelnemingenbeleid van de staat. Zij gaat ervan uit dat Havenbedrijf Rotterdam er met hetgeboden jaarsalaris van drieënhalve ton niet in zal slagen om de beste mensen aan te trekken.
Minister Kaag gaat ervanuit dat het Havenbedrijf Rotterdam er met een jaarsalaris van drieënhalve ton niet in zal slagen om de beste mensen aan te trekken.
Hoe het nu verder moet is onduidelijk. Struijvenberg gelooft niet dat een lagere beloning ten koste gaat van de kwaliteit van de toekomstige directeur. Hij verwijst naar de directeuren van netwerkbeheerder Stedin en waterbedrijf Evides en hun salarissen volgens de WNT-norm. Ook verwijst hij naar een 'beleidskader' van de gemeente over deelnemingen.

Conflict over het oplossen van het conflict

Om uit de impasse te komen wil de wethouder een mediationtraject starten, schrijft hij aan de gemeenteraad. Maar Kaag wil dat de raad van commissarissen, die het bedrag van Struijvenberg ook te laag vindt, het beloningsbeleid van het havenbedrijf gaat herijken. Haar inzet is wel dat de beloning van de directeuren gematigd wordt.
Hoe de gemeente en de staat nu hun meningsverschillen gaan oplossen, is onduidelijk. In de statuten staat dat onafhankelijke arbiters de knoop moeten doorhakken. Maar volgens Struijvenberg is dat een 'zwaar, tijdrovend en kostbaar proces'.
Minister van Financiën Sigrid Kaag | Foto:
Minister van Financiën Sigrid Kaag
De huidige ceo, Allard Casteleijn vertrekt in juli. Daarna neemt operationeel directeur Boudewijn Siemons voorlopig waar. Hij krijgt daarvoor een (tijdelijke) salarisverhoging van 55 duizend euro per jaar. Het contract van de financieel directeur, Vivienne de Leeuw, wordt met vier jaar verlengd.
Zodra er een akkoord is over het nieuwe, gematigde beloningsbeleid, moet zij een deel van haar salaris inleveren, waarschuwt Struijvenberg alvast. Als ze het daarmee niet eens is "heeft ze recht op een vertrekvergoeding van maximaal 12 maandsalarissen".
Havenbedrijf Rotterdam is de havenautoriteit en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de Rotterdamse Haven. Het havenbedrijf moet de haven sterker, beter en duurzamer maken, verder ontwikkelen en beheren.