nieuws

Boek over afvallige moslims: er werd een hoop angst in je ziel geïnjecteerd

Nieuwe Vrijdenkers heet het boek dat Rachid Benhammou samen met de voorzitter van het Humanistisch Verbond Boris van der Ham heeft geschreven. Rode draad is een groot taboe, waarover nog weinig is gepubliceerd: afstand nemen van het islamitisch geloof.
In het boek staan twaalf verhalen van 'afvalligen'. Een gevarieerd gezelschap: jong, oud, mannen en vrouwen. Voor sommigen was het vrij makkelijk om te breken met de islam, anderen moesten er een hoge prijs voor betalen. Zoals verstoting.
Een aantal is nu openlijk atheïst, agnost, humanist of vrijdenker, maar velen leiden een dubbelleven omdat de buitenwereld niets weet van hun besluit.

Modelmoslim


Een van de verhalen gaat over Saïd Elhaij, ooit een modelmoslim. Van jongs af aan zat hij op de Koranschool, op zijn negende deed hij al mee met vasten. "Ik vond het heel bijzonder", vertelt hij.
"Maar toen ik ouder werd, zag ik het nut er niet meer van in. De geloofsbeleving ging gepaard met angst. Als je er niet aan meedeed, kreeg je straf en zou je naar de hel gaan. Er werd een hoop angst in je ziel geïnjecteerd. Dat dreef in mijn geval eerder een wig dan dat het mij loyaal maakte."

Schaamte


Maar afstand nemen van het islamitisch geloof was makkelijker gezegd dan gedaan. Elhaij: "Ik leidde eerst een dubbelleven. Uit schaamte. Omdat ik wist dat ik niet kon voldoen aan de wensen van mijn ouders."
"En dan heb je ook nog met je omgeving te maken, waarin werd verkondigd dat je je ziel aan het westen, aan de ongelovigen verkocht als je niet voor de islamitische weg koos. Echt, alles werd uit de kast getrokken om mij in de kast te houden."
De moeder van Elhaij was niet erg dogmatisch, zegt hij. In tegenstelling tot zijn vader. "Hij was veel strenger. Over het geloof viel niet met hem te discussiëren."
Tot een breuk met de familie heeft de beslissing van Elhadij nooit geleid. Maar of zijn stap ook helemaal geaccepteerd werd? Nee.
Inmiddels is hij twintig jaar verder. Een discussie met zijn vader is niet meer mogelijk. De pater familias is overleden. Elhadij: "Tot aan zijn dood heeft hij nooit openlijk tegen me gezegd dat hij me neemt zoals ik ben."