ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

Handjevol huishoudens klaagt ruim 50.000 keer over Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam The Hague Airport © Rick Huijzer
Er komen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond steeds meer meldingen binnen van geluidsoverlast door Rotterdam The Hague Airport. Het afgelopen jaar is de stijging maar liefst 60 procent vergeleken met 2019, het laatste normale jaar voor de coronacrisis. Opvallend gegeven: meer dan de helft van de meldingen wordt gedaan door een groep van nog geen 50 huishoudens.
In totaal kwamen in 2022 van 2465 mensen 99.381 klachten binnen over geluidsoverlast, blijkt uit nieuwe cijfers van de DCMR. Dat is een flinke toename ten opzichte van voorgaande jaren. In coronajaar 2021 werden slechts 38 duizend meldingen gedaan. Dat jaar werd er ook veel minder gevlogen. In 2019, het laatste niet-coronajaar voor 2022, lag het aantal meldingen op 62.678.
Van de bijna 100 duizend meldingen in 2022 werd meer dan de helft gedaan door een groep van slechts 49 huishoudens. Dat is slechts twee procent van het totale aantal melders van 2465. In de periode waar de meldingen over gaan, vlogen zo'n twee miljoen passagiers op Rotterdam The Hague Airport. Bij de meldingen moet ook worden meegenomen dat er sinds 2022 per adres nog maar één melding gedaan mag worden. Tot 2022 mocht er per adres twee keer worden geklaagd.

Verschuiving van winter naar zomer zorgde voor extra overlast

Volgens het vliegveld zelf valt de toename deels te verklaren door het verschuiven van vliegbewegingen als gevolg van de coronacrisis. Daarbij gaat het over niet-gebruikte slots die uit het winterseizoen 2021 zijn overgeheveld naar het zomerseizoen van 2022. "Hierdoor was er een grotere piek dan gebruikelijk in de zomermaanden", aldus het vliegveld in een verklaring. Nu corona nauwelijks nog een rol speelt, verwacht het vliegveld dat er in 2023 minder geschoven wordt met niet-gebruikte slots en dat de drukte dus normaal zal zijn voor het zomerseizoen.
Door niet-gebruikte slots niet over te hevelen, zal de overlast beperkt blijven, verwacht de directie van vliegveld. Daarnaast wordt het aantal nachtvluchten vanaf 2024 teruggedrongen en worden de 'randen van de dag' — te weten de vroegen en late uren tussen 7.00 uur en 8.30 uur en tussen 21.00 uur en 23.00 uur — waar mogelijk ontzien als er extra vluchten zijn.

Al jaren geklaagd

Dat er veel geklaagd wordt over Rotterdam The Hague Airport is niet nieuw. Al in september vorig jaar werd de luchthaven door de inspectie op de vingers getikt over de hoeveelheid lawaai. Het vliegveld heeft beperkte 'geluidsruimte', maar die limiet werd al snel overschreden. Dat gebeurde in voorgaande jaren (zoals 2018) ook al.
De gemeente Rotterdam wil het aantal vluchten van en naar het vliegveld terugdringen. Of dat zich ook vertaalt naar minder klachten, is nog maar de vraag. In 2022 nam het commerciële vliegverkeer met drie procent af ten opzichte van 2019, maar het aantal meldingen nam juist met meer dan 60 procent toe.
Een deel van de klachten heeft naast geluidsoverlast ook betrekking op de uitstoot van de vliegtuigen.