Hoofdrol voor Haringvlietsluizen bij vismigratiedag

Het is Wereld Vismigratiedag! Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor open rivierverbindingen voor trekvissen. In onze regio spelen de Haringvlietsluizen daarin een belangrijke rol en die functie wordt alleen maar belangrijker. Reden voor Rijkswaterstaat om de sluizen open te stellen voor publiek.

Vanaf september staan de Haringvlietsluizen op een kier zodat trekvissen beter door kunnen zwemmen. Gehoopt wordt dat vissen als de steur terugkeren in het Haringvliet

Bericht gaat verder onder de tweet.


Voor de tussen zee en rivieren trekkende vissen zijn stuwen, dammen en sluizen vaak onneembare barrières. De Haringvlietsluizen zijn ook zo'n barrière.

Sinds de aanleg van de sluizen in 1971 stoten trekvissen als zalm, steur en paling hun neus. Ze kunnen er niet meer door. Dit vormt een grote bedreiging voor deze vissoorten.

Op een kier 


Vanaf 5 september kunnen trekvissen de Haringvlietdam weer passeren om hun 'paaiplaatsen' stroomopwaarts in Duitsland en Zwitserland te bereiken. Het Haringvliet moet dan weer een internationaal kruispunt worden voor vissen en vogels.

Er worden in het gebied ook allerlei aanpassingen gedaan om de dieren zich op hun gemak te laten voelen. Landbouwgrond wordt opgekocht en omgevormd tot natuur.

Door oevers af te graven komt een groter deel van de natuurgebieden onder invloed van het getij en nemen slikken en platen in omvang toe. 

Bericht gaat verder onder de tweet.

Visnetten als nieuwe obstakels


Toch zagen ook de bezoekers van de open dag nog wel wat obstakels. Voor de Haringvlietdam liggen namelijk volop fuiken en visnetten. Ook Sportvisserij Nederland begrijpt hier niets van.

“Vissers moeten compensatie krijgen en uitgekocht worden, zodat die netten weg kunnen", vindt Niels Brevé van Sportvisserij Nederland. "Het kan niet zo zijn dat er 70 miljoen wordt geïnvesteerd om de kier technisch mogelijk te maken en dat vissen vervolgens alsnog een net voor hun neus hebben. Waar doe je het dan voor?” 

Deel dit artikel: