nieuws

'Met Rotterdam-Zuid gaat het de goede kant op'

De schoolprestaties zitten in de lift, het aantal voortijdig schoolverlaters daalt en steeds meer bewoners verlaten de wijk niet langer als ze meer gaan verdienen. Rotterdam-Zuid doet het best goed volgens het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).
Directeur Marco Pastors kijkt bepaald niet ontevreden als hij woensdagmiddag de jaarrapportage op tafel legt. In het kleurige document staan actuele cijfers op het gebied van wonen, werken en leren in Rotterdam-Zuid.

Zijn grootste trots? "De CITO-scores stijgen sterker dan in de rest van Nederland. De leerlingen hebben het goed gedaan. Samen met hun leraren. We zijn er nog niet, maar verkleinen wel onze achterstand."
De extra lessen die veel leerlingen op Zuid krijgen, zullen ongetwijfeld hebben bijgedragen. In Rotterdam-Zuid worden al jaren miljoenen geïnvesteerd.

Metamorfose


Onlangs werd zelfs een bedrag van
beloofd met name voor aanpak van verkrotte woningen. Pastors: "De tijd van oogsten begint langzaam maar zeker."
Zorgen zijn er nog steeds over Rotterdam-Zuid, waar zo'n 200.000 mensen wonen. Zo staan er nog teveel verpauperde woningen.
Het NPRZ hoopt de komende jaren jaren grofweg tien procent van alle woningen op Zuid een grondige metamorfose te geven. De nieuwe woningen moeten veelal vallen in de categorie 'middelduur'. Voor de operatie zijn honderden miljoenen nodig, wellicht zelfs miljarden.

Uitkeringen


Ook het aantal uitkeringen is nog te hoog, ook al daalt het aantal in Rotterdam-Zuid sneller dan in de rest van het land. In kwetsbare wijken als Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk en de Tarwewijk is soms wel 25 procent van de bewoners uitkeringsgerechtigd.
Volgens Pastors is niet zozeer een gebrek aan vacatures het probleem. "Als je te maken hebt met schuldeisers, mentale problemen, een taalachterstand of kinderen die het niet goed doen, kan het lastig zijn om elke dag op tijd te verschijnen bij de baas."

Opleiding, baan en woning


"Wij willen daarmee helpen. De wijkteams doen goed werk. Op school wordt er scherper gelet op gezinnen in de problemen. Zijn er signalen dat het misgaat, dan willen we dat de hulpverlening binnen vijf dagen een afspraak maakt."
De horizon van het NPRZ ligt op twintig jaar. Dan moeten de statistieken van Rotterdam-Zuid niet onderdoen voor de rest van Rotterdam, voor Utrecht, Den Haag en Amsterdam.
"Iedereen op Zuid moet een echte kans krijgen in het leven. Een baan. Een fatsoenlijke woning. Een kansrijke opleiding", vertelt Pastors. "Als tegenprestatie vragen we dat iemand overdag aan de slag gaat."