Geen prijsafspraken in brandstofbevoorrading scheepvaart

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet niet langer onderzoek naar kartelvorming in de bunkersector. Die sector houdt zich bezig met het bevoorraden van schepen met brandstof.

De ACM bekeek of er in de driehoek Amterdam - Rotterdam - Antwerpen verboden prijsafspraken zijn gemaakt. Volgens de autoriteit hebben de bedrijven tussen 2011 en 2014 wel over prijzen gesproken. 

Maar er zijn geen verboden afspraken gemaakt omdat niet alle bedrijven er in mee gingen. Hoewel het onderzoek is gestopt, noemt de ACM deze gesprekken wel risicovol. 

In het bunkeren gaan grote bedragen om. Daarnaast is de haven van Rotterdam de grootste bunkerhaven van Europa en staat die in de top drie wereldwijd. In 2016 bunkerde het eerste zeeschip LNG (vloeibaar gas) in de Rotterdamse Haven.

De ACM vindt eerlijke concurrentie belangrijk, dat leidt in de havensector tot scherpe prijzen, betere kwaliteit en meer innovatie.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam Rotterdamse Haven
Deel dit artikel: