RET

Weer vallen er meer bussen uit bij de RET: 'Het OV stort als een kaartenhuis in elkaar'

Sorry geen dienst. Halte Capelsebrug
Sorry geen dienst. Halte Capelsebrug © Rick Huijzer
Reizigers moeten weer vaker rekening houden met langere wachttijden en uitval van buslijnen. De RET is namelijk gestopt met het laten overwerken van oudere buschauffeurs die veel gaten in de dienstregeling opvulden. Door een tekort aan personeel kunnen deze veteranen niet worden vervangen en vallen er dus vaker diensten uit. Het vervoersbedrijf zegt te werken aan een oplossing.
De RET kampt al langer met een personeelsprobleem door de uitstroom van ouder personeel en een hoog ziekteverzuim door corona. Daarnaast is er krapte op de arbeidsmarkt, waardoor ook de tijdelijke inhuur van chauffeurs via uitzendbureaus en onderaannemers niet meer lukt. De maatregel om het overwerken van senioren te stoppen maakt de zoektocht naar chauffeurs alleen nog maar groter.
Het probleem met de overwerkuren speelt vooral bij de bus, omdat daar relatief veel oudere werknemers werken. Zij kunnen in het kader van de zogeheten ‘zware beroepenregeling’ vanaf 55-jarige leeftijd gebruik maken van een seniorenregeling, waarbij ze tegen doorbetaling minder hoeven te werken. Een behoorlijke grote groep (enkele tientallen chauffeurs) maakt van deze regeling gebruik.

Voor hun eigen welzijn

In het verleden sprongen zij regelmatig bij om de gaten in het rooster op te vullen. Dat deden ze voor de goede zaak, maar leverde hen ook een flink bijverdienste op. Een onlangs nieuw aangestelde busmanager wil daar nu vanaf vanwege de achterliggende gedachte van de regeling. Het heet niet voor niets een zware beroepen-regeling. Het is dus voor hun eigen welzijn, zegt een RET-woordvoerder.
Een oudere buschauffeur die liever blijft overwerken, vindt dat er met twee maten wordt gemeten. Volgens hem mogen de senior-collega’s bij de tram en de metro nog wel overwerken. En gepensioneerden die graag door willen blijven werken, worden ook nog steeds ingehuurd via een uitzendbureau. De woordvoerder van de RET bevestigt dit, maar zegt dat dit op incidentele basis gebeurt en dat de organisatie er terughoudend in is.
Uitval OV
Uitval OV © Rijnmond
Het probleem verplaatst zich uiteindelijk naar de klant, die door de tekorten moet afwachten of de bus wel rijdt. Net als vorig jaar zomer, toen ook veel bussen en trams uitvielen. En vanaf september metrolijn A werd ingekort en de metro’s op zaterdag volgens de vakantiedienstregeling reden. Toen mochten de senioren nog wel overwerken en extra diensten draaien en lukte het ook niet de dienstregeling vol te houden.
Het OV-bedrijf heeft op allerlei manieren geprobeerd om meer personeel te vinden. De wervingsacties leveren wel wat resultaat op, maar onvoldoende. Doordat enkele nieuwe medewerkers instroomden, konden de tijdelijke maatregelen in maart worden teruggedraaid. Maar de laatste weken gaat het toch weer mis en vallen vooral bij de bus steeds vaker diensten uit.

Uitval kost geld

En dat kan de RET veel geld kosten. Als het niet voldoet aan de concessie-eisen van opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRHD), dan wordt de uitval achteraf in mindering gebracht op de toegezegde subsidie. Bij de bus mag er sprake zijn van 0,2 procent rituitval per jaar. Pas dit najaar wordt duidelijk hoeveel uitval er vorig jaar was, maar er wordt rekening gehouden met boetes. En hetzelfde geldt voor de afrekening over dit jaar.
De RET zegt de boetes binnen de lopende begroting op te vangen en werkt ondertussen samen met de MRDH aan een structurele oplossing. En dat is niet eenvoudig. “We hebben nu tientallen vacatures, maar uitzendbureaus kunnen die niet allemaal invullen. Het chauffeurstekort speelt namelijk sectorbreed. We begrijpen dat de huidige situatie leidt tot hinder voor reizigers en die willen we zoveel mogelijk beperken.”
De anonieme buschauffeur zit het allemaal niet lekker en spreekt van ‘de afbraak van het bedrijf’. “Ik hou van de RET en heb er altijd met heel veel plezier gewerkt, maar ik zie dat het naar de knoppen gaat. Iedereen doet zijn best, maar het is niet genoeg. Het bedrijf stort als een kaartenhuis in elkaar en de klanten zijn de dupe.”
Hij wijst op het ‘rollatorprotest’ tegen het schrappen van de tramlijnen 4 en 8 en is verbaasd dat de klachten bij de bus achterwege blijven. “Misschien komt dat door de elektronische haltepalen waarop reizigers kunnen zien hoe laat hun bus komt. Dat geeft iets meer duiding. Maar in de buitengebieden staan deze borden niet en dan sta je als reiziger machteloos. Soms moet je een half uur wachten en dan is het nog maar de vraag of de volgende bus wel komt. Het lijkt alsof mensen murw zijn geworden.”