NATUUR

Niet alleen bagger, maar ook tien (lege) kluizen in de sloot

Baggeren in de regio
Baggeren in de regio © WOS/Bart van der Helm
Het Hoogheemraadschap is momenteel volop aan het baggeren in sloten en vaarten in de regio. Maar wat is baggeren precies en waar is het eigenlijk allemaal goed voor?
Ben van Schie is toezichthouder van het Hoogheemraadschap Delfland en legt bij de Krimsloot in Hoek van Holland het nut en de noodzaak van baggeren uit. "Aan de ene kant is het belangrijk om voldoende water te kunnen afvoeren naar een gemaal. In dit geval naar het gemaal aan de Waterweg. Als er te veel regen valt en je hebt niet voldoende afvoer, dan kunnen er overstromingen ontstaan. In de zomer is het echter belangrijk om in droge perioden water in te voeren", zegt hij tegen de WOS.
Je moet tijdens het baggeren met veel dingen rekening houden. "In het voorjaar heb je bijvoorbeeld te maken met beschermde vogels, zoals meerkoeten. Dan houden we rekening met verschillende voorschriften. Zo brengen we bij de meerkoet een beschermingszone aan. Die worden na de werkzaamheden direct weggehaald, want kraaien en vossen zijn inmiddels zo slim dat zij de meerkoetnesten door die bescherming kunnen traceren."

Stapelen

De bagger die uit deze sloten en vaarten wordt gehaald, kan voor veel doeleinden gebruikt worden. "Met schuiten wordt de bagger opgehaald en gebracht naar vrachtwagens die de bagger afvoeren naar ons depot. Daar wordt de bagger verdampt zodat het 'stapelbaar' wordt, bijvoorbeeld voor gebruik in geluidswallen of voor het ophogen van tuinbouwgrond."
Er wordt niet alleen bagger uit de sloten gehaald. Soms worden de baggeraars verrast met een bijzondere vondst: "Een aantal jaren geleden gingen we baggeren langs een steile wand. Vanaf de kant kun je daar makkelijk dingen lozen. Daar bleken tien kluizen te zijn gedumpt. Dat was zeker bijzonder. Ze waren overigens wel leeg", sluit Van Schie zijn verhaal af.
Dit is een verhaal van onze mediapartner WOS, die de volgende reportage maakte: