nieuws

Leerlingen Rotterdam-Zuid verkleinen achterstand

De schoolgaande jeugd van Rotterdam-Zuid presteert steeds beter. Toch is er op veel fronten nog steeds een achterstand op de rest van Rotterdam en de andere grote steden. Die achterstand wordt wel langzaam maar zeker kleiner, blijkt vandaag uit de nieuwste Onderwijsmonitor Rotterdam Zuid.
In het basisonderwijs springen de CITO-scores in het oog. Daar maken de achtste groepers 'van Zuid' in vergelijking met vijf jaar geleden een serieuze inhaalslag ten opzichte van hun leeftijdsgenoten aan de andere kant van de Maas en in Amsterdam, Utrecht en Den Haag.
Toch liggen de schooladviezen nog altijd lager dan gemiddeld in de vier grote steden in ons land. Wel is er onder andere een stijging te zien van het aandeel havo/vwo-adviezen.
Een verklaring zou kunnen zijn dat veel leerlingen 'op Zuid' sinds een paar jaar extra lessen aangeboden krijgen. Ook het schoolverzuim is afgenomen. Ook worden de leerlingen beter begeleid bij het maken van schoolkeuzes.
Het voortgezet onderwijs op Rotterdam Zuid laat een identiek beeld zien. De achterstand is er nog, maar de resultaten zitten wel in de lift. Ook hier nemen uitval en schoolverzuim af.
Er zitten steeds meer leerlingen op havo of vwo of vaker dan in de rest van het land volgen ze een kansrijke mbo opleiding op het gebied van techniek, haven, transport of zorg.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid


Zeven jaar geleden is afgesproken dat Rotterdam Zuid in 2030 op het gebied van armoede, werkloosheid, onderwijs en criminaliteit op hetzelfde niveau moet zitten als de rest van Rotterdam en de grote steden in ons land.
Via het Nationaal Programma Rotterdam Zuid worden honderden miljoenen geïnvesteerd om de huidige achterstand binnen twintig jaar weg te werken. Er wordt vooral ingezet op werk, het volgen van passend onderwijs en goede huisvesting.