nieuws

Grote projecten Dordrecht gaan niet door

Dordrecht5.cropresize.1.jpg
Dordrecht5.cropresize.1.jpg
ROTTERDAM - In Dordrecht moet tot 2014 een andere wind gaan waaien. Dat blijkt uit het Politiek Akkoord van Beter voor Dordt, VVD en CDA. Het nieuwe college wil inwoners sneller en beter betrekken bij planvorming. Ook worden grote projecten geschrapt en opnieuw getoetst.
In het Politiek Akkoord staat dat de plannen voor bebouwing van de Zuidpolder volledig worden teruggedraaid. “Dat beschouw ik als een persoonlijke overwinning. Het groen houden van de polders was de reden dat ik 16 jaar gelden de politiek in ging”, zegt formateur Piet Sleeking, van Beter voor Dordt. Als wethouder van ruimtelijke ontwikkeling en bestuurlijke vernieuwing gaat hij ook werken aan een nieuwe bestuursstijl.
Die stijl moet merkbaar worden voor de inwoners van Dordrecht. Opzet is om die er voortaan aan de voorkant van processen bij te betrekken en niet meer achteraf via inspraak op een kant en klaar plan te laten reageren. “Daar werd dan niks mee gedaan en dat tastte het vertrouwen van burgers in de politiek aan. Veel vertrouwen is ook verloren gegaan door slap beleid op gevied van veiligheid en leefbaarheid. Ook dat gaat nu anders”, belooft Sleeking.
Hij voorziet een open en transparante bestuursstijl, met een continue dialoog tussen de gemeentelijke bestuurders en ambtenaren enerzijds en inwoners anderzijds. Als voorbeelden voor beter contact met de stad noemt hij referenda, waarin niet alleen maar ja of nee gezegd hoefte te worden. Ook moeten burgers veel makkelijker een initiatief of probleem op de politieke agenda kunnen zetten.

Focus op haalbaarheid

Naast de Zuidpolder sneuvelt ook het plan voor het Maasterras. “Dat was toch al veel te ambitieus en is in de huidige economische omstandheden onmogelijk”, zegt Sleeking over het geplande kantorenpark bij de brug naar Zwijndrecht. Ook de plannen voor het Hofkwartier en het Energiehuis wankelen: “Wat in gang gezet is, laten we gaan”, aldus Sleeking. maar bij elke nieuwe stap zal gekeken worden naar haalbaarheid en betaalbaarheid.
In het Hofkwartier is één plan al teruggedraaid. De Statenschool blijft school en wordt dus niet het nieuwe onderkomen van Stadsarchief Diep. “Dat moet ander onderdak zoeken of aan het Stek blijven” zegt VVD-wethouder Ferdinand van den Oever. Hij denkt als kersverse cultuurwethouder dat er in die sector bezuinigd gaat worden: “Cultuur moet blijven, maar instellingen kunnen niet louter met subsidie in stand gehouden worden”.

20 miljoen bezuinigen

Wethouder Dion van Steensel (CDA), die over de centjes gaat, denkt dat er de komende vier jaar 20 miljoen euro bezuinigd moet worden: “ook daarover gaan we met inwoners en instellingen in de stad in overleg”. Op het gebied van onderwijs, dat hij ook blijft doen, voorziet Van Steensel een betere aansluiting op het bedrijfsleven. Er wordt fors ingezet op opleiding en banen in de maritieme sector, de zorg en het toerisme.
Luister naar reportages over het politiek akkoord en de speerpunten.