nieuws

Raamwerk Rotterdams college: 40 miljoen voor duurzaamheid

In de plannen voor een nieuw Rotterdams college die donderdag gepresenteerd worden, ligt het zwaartepunt op duurzaamheid. Met 40 miljoen euro is er voor dit thema verreweg het meeste geld begroot.
Dat geld gaat naar een Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord, aanleg van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed en 10 duizend huizen die van het gas worden gehaald. Bij het Energie- en Klimaatakkoord moeten bedrijven, woningcorporaties en het Havenbedrijf worden betrokken.
Die energietransitie moet ook nieuwe banen opleveren, daarom investeren VVD en GroenLinks 10 miljoen euro om mensen om te scholen voor de veranderende economie. Deze plannen worden samengevat in het Rotterdams Leer- Werkakkoord dat met ROC’s en bedrijven wordt gesloten. Daarbij wordt ingezet op banen in de IT en groene economie. Daarmee wordt bijna de helft van de investeringen (in totaal 105 miljoen) gestopt in de energietransitie.
Informateurs Pieter Duisenberg (VVD) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) presenteren een conceptplan met zes thema’s, waarmee Rotterdam aan de slag moet: duurzaamheid, bouwen/wonen, armoedebestrijding, nieuwe economie, veiligheid en integratie. Deze onderwerpen hebben de informateurs onder leiding van VVD en GroenLinks opgesteld uit gesprekken met de 13 Rotterdamse partijen.

Bouwen


In het plan staat verder dat er 25 miljoen wordt geïnvesteerd in het bouwen van nieuwe woningen. Er moeten 4.500 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden, vooral voor middeninkomens. Om armoede te bestrijden wordt de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing verhoogd en de plannen van het zomerakkoord, dat het huidige college sloot met de ChristenUnie/SGP voortgezet. Dit kost 15 miljoen euro.

Veiligheid


De 10 miljoen euro die gereserveerd is voor veiligheid wordt gebruikt om
echt aan te pakken. Ook moet er meer cameratoezicht komen. Tot slot willen de partijen integratie en arbeidsparticipatie bevorderen door 5 miljoen te investeren in taalonderwijs en meer mensen in de bijstand aan een baan helpen.
VVD en GroenLinks hebben naar verluidt tot woensdagavond laat onderhandeld over de definitieve inhoud van de plannen. Dit had onder meer te maken met de financiële invulling van het raamwerk.

Omgekeerde volgorde


Omdat het eerder
te vinden is in Rotterdam
begonnen met het
voor de stad, onder leiding van VVD en GroenLinks. Nu die plannen er liggen mogen alle partijen nog eens reageren en input leveren. Deze gesprekken staan gepland voor komende vrijdag, maandag en dinsdag.
Daarna geven de informateurs een of meerdere voorkeurscoalities aan, die met deze plannen aan de slag gaan.