Coalitie voor Albrandswaard

Bijna twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is ook de gemeente Albrandswaard er uit. De VVD, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA hebben een coalitieakkoord bereikt en gaan de komende vier jaar besturen.

Officieel moet de gemeenteraad eind mei nog instemmen met de nieuwe coalitie, samen hebben de partijen met 13 van de 21 zetels een meerderheid in de raad.

De partijen zetten de komende vier jaar vooral in op burgerparticipatie, een groter woningaanbod voor starters en ouderen en een groter gevoel van veiligheid. Daarvoor wordt onder andere samen met bewoners een veiligheidsaanpak voor hun buurt ontwikkeld.

Portefeuilleverdeling


Alle vier de partijen leveren een wethouder. Een oudgediende keert terug, voor de VVD wordt Marco Goedknegt opnieuw wethouder. De komende periode gaat hij over financiën, economie en duurzaamheid.

Martijn Heezen van Stem-Lokaal wordt verantwoordelijk voor de buitenruimte, sport en educatie. Bas Boender (Leefbaar Albrandswaard) gaat over ruimtelijke ordening (inclusief wonen).

Tot slot is het enige vrouwelijke bestuurslid van de gemeente, Mieke van Ginkel van de CDA, de komende vier jaar wethouder van het sociaal domein, kunst en cultuur.

De wethouders worden, als de gemeenteraad instemt met de coalitie, op 28 mei benoemd.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: