Hoekse Lijn in 2021 naar het strand

Badgasten kunnen vanaf het voorjaar 2021 met de metro naar het strand van Hoek van Holland. Dan moet het laatste stuk van de Hoekse Lijn klaar zijn. Dat heeft wethouder Adriaan Visser bekendgemaakt.

Het was al langer bekend dat de verlenging van de bestaande verbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland niet tegelijkertijd met de opening zou worden gerealiseerd. De opening van het eerste deel naar station Haven staat - na de vertraging van een jaar - gepland voor dit najaar.

De reis naar het nieuwe station Strand zou pas in de loop van 2019 mogelijk zijn. Met de verschuiving naar het voorjaar 2021 neemt het gemeentebestuur een voorschot op mogelijke extra tegenvallers.

Die uitloop is zuur voor de ondernemers op het strand van Hoek van Holland, ondanks de compensatie die zij eerder al kregen voor de vertraging. Wethouder Visser, die woensdagmorgen in de badplaats was, hoopt deze tegenvaller op te vangen met maatregelen. ''Natuurlijk zorgen we voor een goede aansluiting met extra vervoer vanaf de metro, die vanaf eind van dit jaar tot aan het tijdelijke station Hoek van Holland Haven rijdt.''

Software


De vertraging heeft meerdere oorzaken. Allereerst door het extra jaar dat nodig is voor de aanleg van de Hoekse Lijn. Die oplevering blijft, bleek woensdag, onder hoge druk staan. Dat heeft de maken met de beveiligingssoftware en het ontbreken van documenten.

Ook is moeten er voor de verlenging nog een aantal procedures worden doorlopen. Visser: ''Daarom houden we er rekening mee dat de verlenging pas in de eerste helft van 2021 kan worden opgeleverd.''

Inpassing


Visser presenteerde woensdagmorgen het definitieve ontwerp van het laatste stuk spoor. Daarbij kon hij diverse maatregelen tonen die de inpassing gemakkelijker moeten maken. Zo worden om trillingen tegen te gaan ballastmatten aangebracht.

Het 2 kilometer lange tracé wordt zowel bovengronds als ondergronds aangelegd. Vanaf het oude station Strand gaat de metro over enkelspoor. Daar waar de duinen worden gepasseerd komt een tunnel van 248 meter.

Het spoor kruist zowel de Strandweg als de Strandboulevard op straatniveau. De Paviljoensweg wordt omgelegd, zodat deze kruising komt te vervallen.

In het ontwerp zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen om gevaarlijke situaties op tijd te signaleren. De metro kan op dat stuk maximaal 80 kilometer per uur rijden.

Zandvrij


De grootste uitdaging is om het laatste stuk spoor naar het nieuwe station Strand zandvrij te houden. Het verhoogde spoor wordt omgeven door schermen in een poging de natuurlijke vijand te bestrijden.

Alle extra tijd en maatregelen brengen kosten met zich mee. Het definitief ontwerp was begroot op bijna 60 miljoen euro. Dat wordt 15 miljoen meer. Die meerkosten worden zo goed als zeker gedekt door een subsidie van 20 miljoen door de provincie Zuid-Holland. Provinciale Staten nemen over dat geld eind juni een besluit.

Raad van State


Overigens kan de planning van de aanleg van de verlenging van de Hoekse Lijn nog worden vertraagd door bezwaren van omwonenden en natuurorganisaties. De Raad van State doet binnenkort uitspraak over een zaak die onlangs diende. Een datum is volgens een woordvoerder van de Raad van State nog niet bekend.

Deel dit artikel: