nieuws

Waarom gaan vissen in sloten massaal dood?

Wat is er aan de hand in de sloten in onze regio? Op verschillende plekken doen bewoners melding van dode vissen en een stanklucht. Op social media worden de dode vissen massaal gefotografeerd en gedeeld. Vier vragen over de vissterfte.

Wat is er aan de hand?


Bij verschillende gemeenten en bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard komen meldingen binnen van de vissterfte. Onder andere bij de Trompetbloemstraat in Rotterdam-Ommoord, het Sidelingepark en de Baanweg in Rotterdam-Overschie, de Hoekersingel in Oud-Mathenesse drijven dode vissen.
Op woensdag was er een grote reddingsactie in Rotterdam-Zuid waarbij bewoners met emmers in de weer gingen om de vissen in de singel bij de Lange Hilleweg te redden.
Ook in de Krimsloot en op de Prins Hendrikweg in Hoek van Holland melden bewoners dat er honderden dode vissen drijven. Bij het Wipperspark en in de omgeving in Sluispolder-West in Maassluis zijn ook dode en naar adem happende vissen gesignaleerd.
Lees verder onder de Tweets


Wat is de oorzaak?


Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor de vissterfte. Hoogstwaarschijnlijk komt het door het vele regenwater dat is gevallen, zeggen het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam.
Als het hard regent, kan er een overstort in werking treden. Een overstort is een soort noodventiel van de riolering om te voorkomen dat in de bebouwde omgeving gebouwen, wegen en andere plekken onder water komen te staan.
Als het veel geregend heeft, wordt overtollig rioolwater overgestort naar het oppervlaktewater. Het rioolwater is warmer en bevat minder zuurstof waardoor de vissen het loodje leggen.
Een andere oorzaak kan de hoge temperatuur van de afgelopen dagen en de baggerlaag in de sloten zijn. Baggerlagen zijn een bron van voedingsstoffen voor algen, die op hun beurt weer voedsel vormen voor vissen en andere dieren.
Maar wanneer de temperatuur enorm oploopt in ondiepe sloten, kunnen algen zo hard groeien dat het licht en zuurstof in het water afneemt waardoor planten en dieren sterven.

Wat wordt er aan gedaan?

Het waterschap gaat de meldingen onderzoeken. Ondertussen is het protocol voor overstortgebeurtenissen in werking getreden en worden de zwaarst getroffen singels met urgentie afgehandeld.
Het waterpeil in verschillende gebieden wordt verlaagd om ruimte te maken voor de regen die op komst is. Ook wordt overtollig water weggepompt of oppervlaktewater doorgespoeld met vers water.
Daarnaast worden buffersystemen in het riool aangebracht zodat het riool zo min mogelijk tot overstort komt. In Rotterdam zijn bijvoorbeeld de overstortbemalingen (het rechtstreeks pompen van rioolwater naar de Nieuwe Maas) en de bijzondere objecten die extra regenwater kunnen bergen (zoals de Ondergrondse Waterberging Museumpark) ook ingezet.

Dode vissen


De dode vissen worden in een gecoördineerde actie van gemeente en waterschap uit het water verwijderd. Bij relatief kleine aantallen gebeurt dit door de dierenambulance. Bij grotere aantallen worden beroepsvissers ingeschakeld.
Volgens het waterschap is de kans groot dat komende weken nog meer dode vissen worden waargenomen. Dat heeft enerzijds te maken met het aanhoudende weertype waarbij er van tijd tot tijd hevige neerslag valt. Anderzijds kan het komen doordat dode vissen van de bodem nog omhoog komen drijven.

Wat kun jij doen?

Volgens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werden dit type hevige buien pas in 2050 verwacht, maar het klimaat wordt extremer en dit zal in de toekomst vaker kunnen gebeuren. Overheden, bedrijven en particulieren moeten daar samen op inzetten, vindt het waterschap.
Een van de manieren waarop particulieren kunnen helpen is door de regenpijp af te koppelen van het riool en het water op te vangen in een regenton of in een groene tuin.
Verder wordt mensen afgeraden om het water in te gaan en de dode vissen aan te raken. Ook honden kunnen uit voorzorg beter niet van het water drinken.
Als je dode vissen ziet, kun je dit het beste melden bij de gemeente via bijvoorbeeld de BuitenBeter-app of bij de Hoogheemraadschap in jouw gebied.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl