Wethouder krijgt veel vragen over mobiliteit bij Feyenoord City

"Ook ik heb zorgen over de mobiliteit bij Feyenoord City", erkent Adriaan Visser woensdag. De Rotterdamse wethouder kreeg over dit onderwerp veel vragen van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Toch vindt hij het vooral de verantwoordelijkheid van Feyenoord zelf.

Niet alleen raadsleden, maar ook ondernemers en bewoners van het gebied hebben hun zorgen over dit deel van het megaproject geuit. "Wij houden een vinger aan de pols", belooft Visser. "Maar hier ligt een hele forse opgave."

Maatregelen

Volgens hem worden er wel degelijk stappen gezet om het verkeer goed te laten doorstromen. "Zo zetten we in op het ontvlechten van verkeersstromen. Voetgangers en auto's moeten niet door elkaar."

Ook moeten supporters straks langer blijven hangen na een wedstrijd, zodat niet iedereen tegelijkertijd de weg op gaat. "Peak shaving noemen we dat."

Daarnaast heeft Feyenoord een mobiliteitsmanager aangesteld om meer oplossingen te bedenken, zegt Visser.

Draagvlak

Naast de doorstroming waren er ook vragen over de participatie van supporters in het proces. "Worden de supporters wel genoeg meegenomen?", vroeg Burak Yildiz van de SP zich af.

Ook Leefbaar Rotterdam en het CDA drongen aan op het zoeken naar meer draagvlak voor Feyenoord City.

"Feyenoord doet veel aan inspraak van supporters", zei Visser op de vragen. Ook is er volgens de wethouder een enquête naar alle seizoenskaarthouders gegaan. Daar wordt veel op gereageerd, zei hij.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Politiek010
Deel dit artikel: