nieuws

'Nieuwe waterkering succesvol'

waterkering1.jpg
waterkering1.jpg
ROTTERDAM - Rijkswaterstaat is bijzonder positief over een nieuwe methode die basaltstenen en keien in dijken en zeeweringen zou kunnen vervangen. De methode is twintig jaar geleden bedacht door Jos Hoeben.
Het gaat om stort-elementen, die door hun bijzondere vorm vanzelf in elkaar haken. De elementen zijn gemaakt van biocomposiet, met als hoofdbestanddeel hennep.
Vorig jaar kreeg de vinding erkenning, toen op de Rotterdamse Maasvlakte een experiment startte. En de resultaten na tweederde van de proef zijn zeer goed.
Als andere testen slagen, zou het weleens een doorbraak kunnen betekenen op het gebied van waterhuishouding.