nieuws

Coalitieakkoord Rotterdam: milieuzone over twee jaar alleen nog voor vrachtwagens

Het vergroenen van Rotterdam is de belangrijkste opdracht voor het nieuwe college. In het coalitieakkoord ´Nieuwe Energie voor Rotterdam´ streven de zes coalitiepartijen ernaar 10.000 woningen van het gas te halen. Ook wordt alle nieuwbouw aardgasvrij.
Volgend jaar moet er een Rotterdams plan zijn om in 2030 te voldoen aan de klimaatdoelen in Parijs. Tegelijkertijd wordt de milieuzone stapsgewijs afgeschaft. Voor benzineauto's geldt dit direct, voor dieselauto van vóór 2001 vanaf 1 januari 2020. De milieuzone voor vrachtverkeer in de binnenstad en op de ’s-Gravendijkwal blijft wel van kracht.

Onderwijzers voorrang


De komende jaren komen er 18 duizend woningen bij. Twintig procent daarvan zijn sociale basiswoningen, zowel huur als koop. Twintig procent zijn duurdere woningen vanaf 400 duizend euro.
Hierbij krijgen hulpverleners en onderwijzers voorrang op een huis, omdat er aan deze beroepsgroepen een groot tekort is in de stad. Voor studenten komen er 2 duizend extra studentenkamers bij.

Extra brug


Het nieuwe college zal ook een besluit nemen over een derde stadsbrug over de Maas. Voor eind 2020 maakt het college ook de plannen bekend voor de metro-ringlijn op Zuid. Deze lijn moet Kralingse Zoom verbinden met Zuidplein, via Feyenoord City.
Het nieuwe stadsbestuur wil het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren. Dit gebeurt onder andere door meer parkeerplekken voor fietsen. Tegelijkertijd komen er extra parkeerplaatsen voor auto's in wijken waar de parkeerdruk het hoogst is. Het gaat dan om de wijken Blijdorp, Bergpolder en de Provenierswijk.
Nog dit jaar wil het college een leer-werkakkoord sluiten met het praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, hbo, mbo, het Havenbedrijf en het bedrijfsleven. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat opleiding en werk beter op elkaar aansluiten. Ook moeten in dat akkoord afspraken staan over goed geschoold personeel dat nodig is voor de energietransitie. Die mensen moeten huizen kunnen verduurzamen.
Het aantal bijstandsgerechtigden moet worden teruggebracht van 38.000 naar 30.000 mensen in de komende vier jaar. Ook komt er een zogenoemd taaloffensief, zodat meer Rotterdammers Nederlands gaan spreken.

Armoede


Het aantal Rotterdammers met problematische schulden moet omlaag, vindt de coalitie. Daarom komt er een
.
De afvalstoffenheffing wordt voor 75 procent kwijtgescholden voor Rotterdammers met een minimum inkomen. AOW’ers met een minimum inkomen krijgen volledige kwijtschelding.
Rotterdammers die een tweede auto hebben, gaan meer betalen voor de parkeervergunning.