nieuws

Rotterdam stemt in met doorstart De Evenaar

De gemeenteraad van Rotterdam heeft ingestemd met de doorstart van verzorgingshuis De Evenaar in Rotterdam-Oosterflank. Naast de ouderen die er wonen komt er een mix van doelgroepen, waaronder 35 mensen met psychische problemen.
Het verzorgingshuis wordt nu gebruikt door Humanitas Zorg. Het complex staat deels leeg, omdat er volgens de gemeente Rotterdam niet genoeg ouderen zijn om er te huisvesten. De gemeente heeft partners gezocht om de lege kamers op te vullen. Dat zijn Bavo Europoort en het Centrum voor Dienstverlening (CVD) geworden.
Zij gaan er volgens de gemeente samen met Humanitas voor zorgen dat De Evenaar 'een multifunctioneel woongebouw' wordt, waar onder andere alleenstaande Rotterdammers met psychische problemen en gezinnen die tijdelijk opvang nodig hebben gehuisvest worden.

Voorwaarden


Wel stelde de gemeenteraad een heel aantal voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat de komst van psychische patiënten niet zorgt voor extra overlast. Zo moet er een alcoholverbod komen in het gebied rondom De Evenaar. Ook komen er extra politiesurveillances in de wijk.
De motie van de VVD moet ervoor zorgen dat de huidige overlast in de wijk wordt aangepakt. In overleg met de bewoners wordt er cameratoezicht ingezet om overlast aan te pakken. Het onderhoud van de groenvoorzieningen wordt geïntensiveerd en bewoners van Bavokliniek Poortmolen die overlast veroorzaken moeten een gebiedsverbod krijgen.
Na een jaar wordt gekeken of er meer overlast is na de komst van de Evenaar. Als dat zo is kunnen er extra maatregelen worden genomen of zelfs sluiting van De Evenaar.
In de wijk is veel weerstand tegen het plan van het college. Ook Leefbaar Rotterdam blijft faliekant tegen het plan, net als Denk, PVV en 50Plus, "Er is geen draagvlak in de wijk, daarom moet er een streep door dit plan", zei raadslid Michel van Elck van Leefbaar.

Omkoping


Stephan van Baarle van Denk betichtte de burgemeester van omkoping, omdat hij
had beloofd voor de wijk. “Dat is een vies woord en werp ik ver van mij”, zei Aboutaleb.
“Ik heb alleen gevraagd of de bewoners een standpunt willen innemen voor het debat, er stond geen voorwaarde tegenover die 50 duizend euro. Ik vind het diep triest dat een genereus aanbod richting de bewoners wordt gezien als omkoping.”

Doelgroepen


De mix van doelgroepen bestaat uit minimaal 30 ouderen, 10 gezinnen die dakloos zijn geraakt, 25 mensen die semi-zelfstandig wonen en maximaal 35 mensen met psychische problemen.
Dit voorjaar werd het plan nog bevroren, omdat de wethouder eerst nog eens met bewoners in gesprek moest gaan om meer draagvlak te vinden voor zijn plan. Er kom straks 45 ouderen te wonen,
VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Nida en ChristenUnieSGP stemden voor het plan. Leefbaar, Denk, PVV en 50Plus stemden tegen.