nieuws

Rotterdam wil bijna 600 woningen Afrikaanderwijk slopen

Tweebosstraat
Tweebosstraat © Google Maps
Het college van b&w van Rotterdam heeft vorige week ingestemd met een plan om 599 woningen en bedrijfsruimten in de Afrikaanderwijk te slopen. Er komen 374 nieuwe woningen voor in de plaats, daarvan worden 130 nieuwe sociale huurwoningen op het Emplacementsterrein gebouwd.
Ook worden er 90 woningen in de wijk gerenoveerd. Het gaat om vijf woonblokken in de Tweebosbuurt. De nieuwbouw en renovatie moet de Tweebosbuurt aanzienlijk vernieuwen en aantrekkelijk maken. Dat is volgens de gemeente hard nodig. De huidige woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.
Helemaal definitief zijn de sloopplannen nog niet. De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan van het gemeentebestuur.
De gemeente erkent dat de sloop een grote opgave is. Het gaat om 10 procent van de Afrikaanderwijk. Rotterdam hoopt met de bouw van 130 nieuwe sociale huurwoningen de invloed op het sociale woningaanbod te beperken.
Naast de aanpak van huizen wil de gemeente ook twee kleine parken aanleggen en straten vernieuwen. De renovatie moet in 2019 beginnen, de sloop start in 2020.
De Afrikaanderwijk is volgens het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) een van de zeven focuswijken in de stad met de meest dringende problematiek.