Barendrecht gaat aan de slag met kritiek op Binnenhof

Er komt een onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op het Binnenhof in Barendrecht. Dat heeft het college van B&W toegezegd. Het plein voor het gemeentehuis heeft een flinke herinrichting doorgemaakt, maar volgens veel Barendrechters is de nieuwe situatie levensgevaarlijk.

“Wanneer de situatie zo onoverzichtelijk is dat gebruikers het verschil niet zien tussen rijbaan en plein, dan moeten we toch constateren dat extra maatregelen nodig zijn", aldus wethouder centrumaanpak Nico Bults. 

Vooral tijdens de weekmarkt ontstaan er problemen. De markt is nu door de doorgaande weg - de Binnenlandse Baan - in tweeën gedeeld. Door de bocht is er slecht zicht.  

“De verkeerssituatie op het plein is nog niet optimaal, zeker tijdens de weekmarkt”, geeft wethouder Peter Luijendijk van verkeer en vervoer toe. “We zien en horen dit en we nemen de signalen die we daarover krijgen serieus." 

Maatregelen


Voor de korte termijn zijn er maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten. Zo zijn er tijdens de markt verkeersregelaars actief. Ook is er meer straatmeubilair geplaatst op plekken waar auto’s niet het plein op mogen rijden. Verder is een aantal marktkramen verschoven voor een beter zicht bij de voetgangersoversteekplaatsen. En voor de oversteekplaatsen zijn drempels geplaatst om de snelheid af te remmen. 

Voor de lange termijn wil het college in gesprek met omwonenden, marktlieden, winkeliers en verkeersdeskundigen om te komen tot een structurele oplossing. Er loopt ook een onderzoek naar het verplaatsen van de weekmarkt. 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Barendrecht Verkeer Veiligheid
Deel dit artikel: