nieuws

Uitstel CO2-opslag Barendrecht

CO2ISNEE.cropresize.1.cropresize.tmp.jpg
CO2ISNEE.cropresize.1.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Belangrijke besluiten over de CO2-opslag onder een woonwijk in Barendrecht worden pas na de zomer genomen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.
De voorbereidingen voor de CO2-opslag gaan wel door, maar het nemen van beslissingen is aan een volgend kabinet. Dat schrijven de ministers Van der Hoeven van Economische Zaken en Huizinga van VROM.
Voordat de opslag onder Barendrecht daadwerkelijk van start kan gaan, moeten meer dan honderd besluiten worden genomen door de verantwoordelijke bestuursorganen. Het gaat bijvoorbeeld om het verlenen van de milieuvergunningen en het instemmen met het opslagplan.
De ministers schrijven in de brief aan de Kamer dat 'gezien de demissionaire status van het kabinet, het beter is dat deze belangrijke besluiten pas na de zomer genomen worden'. De voorbereiding van de geplande CO2-opslag gaat volgens de bewindsvrouwen wel gewoon door, maar het nemen van de besluiten is aan een volgend kabinet.
Begin vorige maand had de Tweede Kamer al gezegd dat minister Van der Hoeven geen onomkeerbare besluiten over de opslag mocht nemen.
Wethouder Zuurbier van Milieu en Openbare Ruimte in Barendrecht is blij met het uitstel. "Barendrecht krijgt hiermee de tijd om opnieuw uit leggen dat het niet verstandig is onder een woonwijk in dichtbevolkt gebied te starten met een proef", zegt Zuurbier."Te meer omdat blijkt dat de technische en wetenschappelijke tegenstellingen over dit project alleen maar toenemen.''