Inspectie: veiligheid Kijfhoek structureel niet op orde

Spoorbedrijven ProRail en Strukton Rail zijn onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport geplaatst. Volgens de inspectie is dit nodig, omdat er structureel iets mis is met de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht.

De spoorbeheerders mogen voorlopig niet starten met het groot onderhoud aan de sporen bij Kijfhoek. Ze moeten eerst een grondige analyse maken van de veiligheidsrisico's. Ook moeten ze maatregelen treffen om de veiligheid te garanderen.

Volgens de inspectie zijn de procedures die de veiligheid van het werk garanderen structureel niet op orde. Het is de verantwoordelijkheid van ProRail en Strukton om die procedures te maken en up to date te houden. "Dat gebeurt niet of structureel te weinig", zegt Pieter Hoekstra, hoofdinstructeur van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Veiligheidsprocedures voor spoorwerkers en treinverkeer worden niet nageleefd, zijn niet op orde of er wordt niet op toegezien. Volgens de hoofdinspecteur is het soms laksheid, maar zijn het vooral ingesleten patronen. "Het is niet alleen een probleem op papier, het is ook een cultuuraspect", legt Hoekstra uit.

De Inspectie zegt de analyses en werkinstructies eerst te gaan controleren voordat er groen licht komt voor het groot onderhoud. Dat ligt al sinds half juli stil, na ongelukken in juni en juli op Kijfhoek met onder meer een wagon die brandgevaarlijke stoffen vervoerde.

De Zwijndrechtse gemeenteraad maakt zich zorgen en vroeg vorige week om een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid en de toekomst van het rangeerterrein.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: