Rijnmond checkt: Beroven allochtonen alleen autochtonen?

Leefbaar Rotterdam is verbolgen. De partij had burgemeester Aboutaleb gevraagd onderzoek te doen naar de etniciteit van daders en slachtoffers, maar hij weigert dat. Volgens Leefbaar is er een patroon: allochtone criminelen overvallen bewust autochtone oudjes. Maar klopt dat wel?

Het raadslid Tanya Hoogwerf schrijft dat er ‘empirisch bewijs in overvloed is’. Allereerst verwijst zij naar de programma’s Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht. “Wie geregeld kijkt, ontdekt al snel een trend.” En die trend is in haar ogen: (jonge) gekleurde overvalt (oudere) blanke.

Nu zijn opsporingsprogramma’s geen harde gegevens: de getoonde misdrijven zijn zeer beperkt. Het is bepaald geen staalkaart van crimineel Nederland. Daarnaast zegt het niets over de motieven van de overvallers. Of, in termen van wetenschappers: een correlatie is geen causaliteit. Als alle overvallers rode schoenen blijken te dragen (correlatie) wil dat niet automatisch zeggen dat er een verband bestaat (causaliteit).

Huidskleur


Dat speelt ook bij de tweede bron van Hoogwerf, een onderzoek van Bureau Beke naar slachtoffers uit 2016. Daarin staat: “87% van de slachtoffers is autochtoon.” Om te beginnen betekent dit niet automatisch dat de slachtoffers om hun huidskleur zijn uitgekozen. Het kan ook zijn, omdat ze (gemiddeld) meer geld hebben. Er zijn daarnaast simpelweg veel meer autochtonen dan allochtonen, dus het is logisch dat zij eerder slachtoffer zijn.

In het onderzoek van Beke gaat het ‘slechts’ in een kwart van de gevallen om overvallen en inbraak. Meer dan de helft van de ondervraagden was slachtoffer van (huiselijk) geweld. Dat maakt het lastig deze cijfers te plakken op het verhaal dat Leefbaar wil vertellen: ‘Nederlands oudje wordt overvallen door Marokkaan.’

Een derde bron is een Belgisch undercover-boek uit 2005. Daarin wordt van binnenuit beschreven dat de Marokkaanse overvallers ‘het alleen gemunt hadden op tasjes van Vlamingen.’ En ook: “We pikken niets van onze Arabieren. De crimineeltjes durven geen Marokkaanse vrouwen aan te vallen uit schrik voor wraak.”

Anekdotisch


Nu is dit anekdotisch bewijs, dat gestaafd moet worden met harde cijfers. Is dat ooit gemeten? In 2006 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gekeken naar de etniciteit van slachtoffers, bij allerhande misdrijven. Daaruit blijkt dat alle etnische groepen ongeveer in gelijke mate slachtoffer zijn van misdrijven. Bij inbraak hebben autochtonen daar relatief zelfs het minst mee te maken.

[image: https://imgr.rgcdn.nl/77e8c4981d1d4df6a7e6d9865d9a9d6d/opener/Tabel-Etniciteit-en-slachtofferschap-Bron-SCP.jpg]

De criminologen Frank Bovenkerk en Dirk Korf doken in 2007 dieper in de materie, in de ‘multiculturele stadsbuurten.’ Zij wilden in het boek “Dubbel de Klos” de urban legend onderzoeken van de zwarte dader en het witte slachtoffer. Hun conclusie: onzin.

“Net als autochtone Nederlanders worden zij bestolen, bedreigd, beroofd en mishandeld. Veel misdaad is blind voor de etnische achtergrond van slachtoffers.” Dat wordt ook met tabellen geïllustreerd.

Sociale Klasse


Frank Bovenkerk heeft veel gepubliceerd over de relatie tussen etniciteit en criminaliteit. Bij zijn afscheid als hoogleraar in 2009 noemde hij als belangrijkste redenen van criminaliteit lage sociale klasse en geringe sociale controle. Niet huidskleur of geloof.

Burgemeester Aboutaleb heeft het verzoek van Leefbaar Rotterdam voor nader onderzoek afgewezen, omdat er bij de politie niet wordt geregistreerd op etniciteit. Tanya Hoogwerf haalt nu in een column uit naar de ‘deugcultuur van de bestuurders’. Volgens haar wordt ‘racistisch geweld tegen bejaarde autochtonen weggepoetst.’

Als zij serieus een antwoord wil op haar vraag, kan zij zich misschien beter bij de Erasmus Universiteit melden, of een ander wetenschappelijk instituut. Voor Hoogwerfs stelling dat allochtonen bewust slachtoffers buiten de groep zoeken, is vooralsnog geen bewijs op tafel gekomen. De bewering moet dan ook als onbewezen worden beoordeeld.
 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: