Cardiologen Ruwaard eisen miljoenen van de Staat

De laatste drie cardiologen van het voormalig Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse willen miljoenen euro's zien van de overheid. Zij zeggen dat ze sinds hun schorsing in november 2012 niet meer hebben kunnen werken en daarom ernstig financieel tekort zijn gedaan.

De cardiologen hebben sinds november 2012 geen geld kunnen verdienen en hun pensioen niet kunnen opbouwen. Niemand wilde na de schorsing nog met hen werken. Ze zijn dan ook bijna door hun financiële reserves.

De Nederlandse Staat wil de artsen wel compenseren, maar alleen tot juni 2013 toen het Ruwaard failliet ging. Daarvoor werd al een voorschot betaald van 50 duizend euro, wat volgens de Staat voldoende is.

De cardiologen werden 6 jaar geleden geschorst omdat er veel mis zou zijn op hun afdeling. Er zouden meer mensen dan gemiddeld overlijden. Ook zou het morfineprotocol niet juist worden toegepast.

De artsen werden eerst voor een week geschorst. Daarna werd het bevel, mede op last van minister Schippers, voor onbepaalde tijd verlengd. Pas na het faillissement van het Ruwaard in juni 2013 werd de schorsing opgeheven.

Daarmee was de zaak nog niet klaar. De Inspectie voor de Gezondheidszorg probeerde de cardiologen via de tuchtrechter voorgoed uit het ambt te zetten. Het hoogste tuchtcollege ging daar niet in mee. Het bleef bij een berisping.

In de tussentijd was aanvullend onderzoek gedaan naar de sterftecijfers op de afdeling cardiologie. Het aantal mensen dat er stierf bleek niet veel hoger te zijn dan in soortgelijke ziekenhuizen, was de conclusie van de commissie Danner.

Ook stapten de artsen naar de rechter om hun schorsing aan te vechten. De Raad van State kwam tot de slotsom dat de eerste schorsing deugde. Maar de verlenging voor onbepaalde tijd ging te ver.

Aangifte

Bijna 50 mensen deden aangifte tegen artsen van het Ruwaard naar aanleiding van de zaak. Geen van deze aangiften werd door justitie in behandeling genomen.

De Staat acht zich niet verantwoordelijk voor wat de cardiologen is overkomen. De aanleiding voor de schorsing wordt immers niet betwist. En ook de Raad van State en de tuchtcolleges zagen geen reden om de zaken niet te behandelen. Wat er in de media over deze zaak verscheen, was niet aan de overheid te wijten, aldus de Staat.

Failliet

Door de sluiting van de afdeling cardiologie werden de financiële problemen van het Ruwaard groter. Acht maanden later ging het ziekenhuis failliet. De curatoren hebben nog steeds niet bekend gemaakt wat volgens hen de oorzaak van de ondergang was.

Er was nog een vierde cardioloog in het Ruwaard. Zijn schorsing werd in maart 2013 opgeheven omdat hij pas kort in het ziekenhuis werkte. Hij kreeg na het faillissement werk in een ander ziekenhuis.

De rechtbank Den Haag doet in november uitspraak in deze zaak.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: