nieuws

Haringvlietsluizen later op een kier vanwege droogte

Haringvlietsluizen
Haringvlietsluizen
De waterstand in de Rijn is te laag om de Haringvlietsluizen volgende week al op een kier te kunnen zetten. Dat laat Rijkswaterstaat weten. Wanneer de sluizen wel open kunnen, is nog niet bekend.
De Haringvlietsluizen zouden op 5 september gedeeltelijk open gaan, onder meer om trekvissen vrij spel te geven.
Het gevolg van het zogeheten kierbesluit is dat er zout water de rivieren op stroomt. Dat kan problemen geven doordat het de afgelopen maanden erg droog is geweest. Het zout water kan dan zover doordringen dat de drinkwatervoorziening in gevaar komt.
Toen besloten werd dat de Haringvlietsluizen op een kier zouden worden gezet, is afgesproken dat bij een te lage rivierwaterstand de sluizen weer dicht zouden gaan. Met het oog daarop is de opening van de sluizen uitgesteld.
Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijf Evides en waterschap Hollandse Delta overleggen nog over een nieuwe datum voor het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.