Vergeten verhalen uit het Rockanje in de IJzertijd

Rockanje lag ruim 2.000 jaar geleden niet aan zee. De inwoners hielden vee, wonnen zout, verbouwden gerst en tarwe en maakten schapenwol. Bij opgravingen vonden archeologen een volledige boerderij uit de Late IJzertijd.

In de periode 150 tot 50 voor Christus lag de kustlijn vier kilometer westelijker dan nu. Achter de duinen was een uitgestrekt veenlandschap. Vanuit de Maasmond liep een getijdengeul tussen Brielle en Oostvoorne naar Rockanje.

Kwelders

Cees Herweijer van Archeologie Rotterdam: "Het was een getijden gebied met kwelders, dat zijn graslanden die met enige regelmaat onder water lopen". Op de rand van die kwelder, net in het veengebied is een boerderij opgegraven.

"In het veen zijn de palen van die boerderij goed bewaard gebleven. We vonden een plattegrond van een boerderij van 21 meter lang en 5,5 meter breed. Er was een stalgedeelte met 12 boxen voor vee, er was een hal en een woongedeelte met een enorm vuur in het midden."

Huttentut

De opgravingen zijn onderzocht en daaruit blijkt dat de bewoners vee hielden. Ze hadden paarden, varkens, runderen en schapen. Ook verbouwden ze lijnzaad, gerst, tarwe en huttentut. Huttentut is een oud gewas, net als bij lijnzaad geven de zaden olie.


Onderzoek naar de schapenbotten wees uit dat de beesten op late leeftijd geslacht zijn. "Er zijn geen resten van lammetjes gevonden. Dat wijst erop dat de schapen behalve voor vlees ook voor de wol zijn gehouden", zegt Herweijer. Dat de IJzertijdbewoners van Rockanje wol maakten, blijkt ook uit de vondst van de vele weefgewichten, spinklossen een weefkam die gemaakt was van het gewei van een ederhert.

Zout

Vanaf de Vroege IJzertijd werd er in het kustgebied al zout gewonnen en ook de bewoners van de opgegraven boerderij deden dat. Ze zetten zout water in potten op het vuur om het in te dampen. Dan bleef er zout over. "Dat werd tot in ver weg gelegen streken verhandeld", weet Herweijer.

Het zout verpakten ze in speciaal aardewerk. "Dat aardewerk hebben we ook in Rockanje teruggevonden, net als een soort driepootjes. Dit zijn steunen van aardwerk die onder potten met zout water stonden tijdens het indampingsproces waarbij de potten in het vuur gezet werden."

Skelet

Bij dit soort opgravingen zelden menselijke resten gevonden. "Als we ze al vinden, zijn het gecremeerde resten die ergens in een grafheuvel er in de buurt van zo'n woonplaats liggen. In dit geval vonden we een compleet skelet, een compleet skelet lag stijf tegen de boerderij aan."

Het gaat om de resten van een 25 tot 35 jarige man gevonden die ongeveer 1,74 meter lang geweest moet zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat de man begraven is. Het lichaam is waarschijnlijk op het toenmalige maaiveld gedeponeerd. "We weten niet wat er met die man aan de hand is geweest en waarom hij op die plek is neergelegd", vertelt Herweijer. "Dat blijft een raadsel".

Meer over dit onderwerp:
madm vergetenverhalen
Deel dit artikel: