nieuws

Geen digitale meningspeiling over sloop Tweebosbuurt

Het plan van DENK om een digitale peiling te houden onder bewoners van de Tweebosbuurt over de plannen voor de sloop van bijna zeshonderd woningen gaat niet door. Het voorstel van DENK heeft geen meerderheid gehaald in de gemeenteraad.
"Een groot deel van de huidige bewoners wil deze sloop niet. Zij willen dat woningcorporatie Vestia achterstallig onderhoud doet en zo de woningen weer in orde maakt", zei fractievoorzitter Stephan van Baarle van DENK.
De coalitie stemde tegen het voorstel. "Er zijn gesprekken met alle bewoners die dat willen", zei wethouder Kurvers. "Laten we de resultaten uit die gesprekken afwachten."
Wel stemde de gemeenteraad in met een voorstel van Nida om er bij Vestia op aan te dringen dat er met alle bewoners van de Tweebosbuurt wordt gesproken over de sloopplannen. De gemeenteraad stemt in november over het nieuwbouwplan voor de buurt.