Conflict tussen basisschool RSV en ouders escaleert

Zeker vijf kinderen van basisschool RSV in Rotterdam-Zuid vertrekken. Maar het is niet uitgesloten dat ouders uit andere klassen ook hun kinderen op een andere school onderbrengen. Gebrek aan vertrouwen in de leiding van de Rotterdamse Schoolvereniging is voor hen de belangrijkste reden, blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond.

De bron van het conflict speelt rond groep 5. Een aantal ouders constateerde in de eerste weken van het schooljaar veranderend gedrag van hun kinderen. Die hadden een reeks van klachten over de twee juffen die de tijdelijke vervanging van de zwangere leerkracht doen. Kinderen wilden niet meer naar school omdat zij zouden worden geïntimideerd en vernederd.

Pogingen om een gesprek aan te gaan met de school leidden niet tot een oplossing. Een aantal ouders houdt hun kind (vijf in totaal) al tien dagen thuis. Andere ouders zijn het niet eens met het handelen van de directie, maar brengen hun kind wel naar school.

De zaak trok de aandacht van de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar van de gemeente Rotterdam. De vertrouwenspersoon van de inspectie adviseerde bij het plan van aanpak van de school. Dat plan zou nog worden besproken met een aantal ouders, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De school heeft echter alle contacten met ouders die een gesprek hebben aangevraagd, opgeschort tot na de herfstvakantie, die op maandag 29 oktober eindigt. Tot die tijd is er geen ruimte voor overleg met de directie en de betrokken juffen, ook niet met individuele ouders.

''We laten geen druk op ons uitoefenen'', zegt directeur Per Severin van RSV. ''Het blijft de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind onderwijs te laten volgen. Sturen ze hun kind niet naar school, dan zij het zo.''

''Wij'', vervolgt Severin, ''gaan het niet doen zoals de ouders het willen. Er is een hetze tegen de juffrouw gevoerd. Wij zijn voor haar opgestaan. Wellicht gaan er kinderen naar een andere school. Officieel is ons nog niets gemeld. Maar dan nog, wij zijn er niet van onder de indruk.''

Spionpieten

De kinderen van groep 5 hadden maandag vrij, omdat één van de juffen ziek thuis was. Dinsdag werd er weer les gegeven. Maar de juf had wel een boodschap voor de kinderen: Sinterklaas is binnenkort weer in het land en dan komen de spionpieten bij de kinderen langs om te luisteren of ze wel braaf zijn, zo zou de leerlingen zijn verteld.

De ouders, die een reeks met klachten bij de directie hebben neergelegd, zijn teleurgesteld in de schoolleiding en het bestuur. ''De kinderen en ons als ouders wordt groot onrecht aangedaan'', zegt één van de ouders. ''De directie leunt achterover en wacht tot het moment dat de kinderen van school worden gehaald. Dan zijn ze van die vervelende ouders af.''

Toch schijnt het probleem niet langer groep 5 te omvatten. ''Ook in andere klassen is het onrustig'', vertelt een ouder. ''Ik heb begrepen dat andere ouders overwegen om een nieuwe school voor hun kind te zoeken. Ze kunnen zich niet vinden in de manier waarop de directie optreedt.''

Het bestuur van RSV staat achter directeur Severin, staat in een brief aan de ouders. Wel schrijft het bestuur dat de Facebookpagina van de juf van groep 5, met seksueel getinte plaatjes van Barbie-poppen, niet door de beugel kan. 'De uitingen zijn in strijd met het socialmediaprotocol van de school. Maar dat is geen reden om haar te schorsen of over te plaatsen.'

Wilt u uw verhaal kwijt over de Rotterdamse Schoolvereniging? Mail dan naar sjoerd.bootsma@rijnmond.nl.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: