nieuws

Surinaamse ouderen storten zich op AOW-gat

Surinaamse ouderen die al jaren in Nederland wonen, trekken aan de bel over de korting op hun AOW. Doordat ze later naar Nederland zijn gekomen, hebben ze geen recht op een volledig basispensioen. Dat leidt in sommige gevallen tot regelrechte armoede.
Oorzaak van de ongelijkheid in AOW-uitkeringen is de onafhankelijkheid van Suriname. Als deel van ons koninkrijk vielen de Surinamers vóór 1975 onder de Nederlandse wet en droegen jaarlijks AOW af. Maar toen Suriname zich in de jaren zeventig afscheidde van Nederland, zijn over het meenemen van de ouderdomspensioenen geen afspraken gemaakt.
Om vanaf 65-jarige leeftijd in aanmerking te komen voor een volledige AOW, bouwt iedere Nederlander 50 jaar lang jaarlijks 2 procent op. De generatie die nog met 65 jaar mag stoppen, is daar dus op 15-jarige leeftijd mee begonnen. Maar voor de Surinamers die naar Nederland kwamen, ging de teller pas vanaf 1975 tikken, ongeacht of ze al ouder waren dan 15 jaar en in Suriname al in de AOW-pot hadden gestort. En ongeacht of ze vóór of na de onafhankelijkheid naar Nederland verhuisden. Hun aandeel is na die verhuizing, althans in de boeken, achtergebleven in de voormalige kolonie.
Sommige mensen kunnen niet eens de bus pakken naar volgende week
Dennis Belfor
Dat leidt nu, vijftig jaar later, tot een korting op de AOW-uitkering. Die korting kan oplopen tot 45 procent, schat Dennis Belfor. Hij is bestuurslid van de Rotterdamse afdeling van het UCF, het Ubuntu Connected Front, en heeft zich het lot van de Surinaamse AOW'ers aangetrokken. Mensen die gekort worden op hun AOW krijgen volgens hem wel een aanvulling via de AIO (de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen), maar dat is niet voldoende. "Er zijn mensen die niet eens de bus kunnen pakken naar volgende week, in zoveel armoede leven ze."

Nederlands paspoort

Belfor spreekt van een grote onrechtvaardigheid. Het gaat vaak om mensen die al hun hele leven een Nederlands paspoort hebben. "Sec gezien vielen ze tot 1975 onder de Nederlandse wet die gold in het gehele Koninkrijk. Velen hebben nergens anders vertoefd en gewoond dan in het Koninkrijk der Nederlanden. Ze waren dan ook bij wet verplicht om AOW af te dragen."
De Surinaamse ouderen roeren zich al een tijdje over de rechtsongelijkheid. In Amsterdam hebben ze inmiddels de steun gekregen van het college. De verantwoordelijk wethouder is bereid om de kwestie aan te kaarten bij het kabinet. Ook elders in het land staan Surinaams-Nederlandse belangenverenigingen op.

Informatieavond in Rotterdam

De landelijke organisatie i.o. 'Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat' verenigt alle lokale belangenclubs en wil één vuist maken naar Den Haag. Maandagavond vanaf 18.00 uur houdt de organisatie in buurthuis De Nieuwe Branding in Rotterdam-Kralingen een bijeenkomst over het AOW-gat, samen met Ondro Bong.
Bij de bijeenkomst zijn ook niet-Surinamers welkom die mogelijk te maken hebben met een AOW-gat, zoals Antillianen.