nieuws

'Gemeente Rotterdam verspreidt per ongeluk privacy-gegevens probleemjongeren'

Privacy-gegevens van probleemjongeren zijn door een fout van de gemeente Rotterdam per ongeluk verspreid onder andere probleem-jongeren. Het gaat om namen, adresgegevens, foto’s en burgerservicenummers. Dat blijkt uit een brief die in handen is van de NOS en RTV Rijnmond. De gemeente onderzoekt nu hoe dit kon gebeuren.
Het gaat om een groep jongeren uit Rotterdam-Delfshaven, die door de politie en de gemeente intensief wordt gevolgd voor het veroorzaken van overlast of vanwege criminele activiteiten. Bij een aantal jongeren is de groepsaanpak inmiddels beëindigd, maar anderen worden juist intensiever gevolgd.
De verzamelde gegevens van deze jongeren worden gedeeld met partijen die betrokken zijn bij dit project. Daar is volgens de gemeente iets misgegaan. De gegevens zijn dus ook terechtgekomen bij andere jongens die gevolgd worden. Om hoeveel personen het gaat, wil de gemeente niet zeggen.
'We doen onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren'
Directeur veiligheid gemeente Rotterdam
De fout is al in juli ontdekt. Vorige maand is dit pas per brief gemeld aan de betrokkenen. Waarom dat zo laat is gebeurd wordt niet beschreven.
In de brief schrijft de directeur Veiligheid van de gemeente Rotterdam: "We betreuren dat dit is gebeurd en doen momenteel onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. We nemen de benodigde maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen."
Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam is de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht na de ontdekking van het datalek. Ook is aangifte gedaan bij de politie.