Bosuil als icoonsoort voor Rotterdam

Chipplicht voor de kat, dierenbuddy voor oudere huisdiereigenaren en wijs Rotterdamse natuuriconen aan. Het zijn voorstellen voor de nieuwe nota Dierenwelzijn in Rotterdam.

De gemeente Rotterdam werkt aan een nieuwe nota Dierenwelzijn in de stad. De vorige nota dateert uit 2015 en wordt nu herzien. Boswachters, ecologen en andere experts op het gebied van dierenwelzijn hebben op uitnodiging van wethouder dierenwelzijn Bert Wijbenga gebrainstormd over de inhoud van de nieuwe nota. 

Bosuil als iconische diersoort van Rotterdam


André de Baerdemaeker, ecoloog bij Bureau Stadsnatuur Rotterdam, wil dat Rotterdam net als de  provincie Zuid-Holland, icoonsoorten aanwijst. Aansprekende  dieren- en plantensoorten die voor Rotterdam belangrijk zijn. "In de nota wordt veel gesproken over problemen, soorten die overlast geven, maar wat waarderen we wél in onze stadsnatuur? Dat mis ik nu nog."
Als voorbeeld noemt De Baerdemaeker de bosuil. "Dat is een vogel die weinig hinder veroorzaakt, die af en toe een rat of een muis opruimt en een mooi spookachtig geluid maakt, het is sowieso een heel bijzonder dier om te zien en ze kunnen goed overleven in onze stad als we maar waken voor goede leefomstandigheden voor zo’n dier. “

Gezond ecosysteem


"Als bosuilen goed kunnen leven in de stad, krijg je een gezond systeem waarin natuurlijk ook ratten en muizen rondlopen, want de bosuil moet wel eten.  Maar ratten zullen dan niet meer in dezelfde portiekflat tikkertje spelen, want met de bosuil moeten ze een beetje op hun tellen passen." Volgens de ecoloog worden plaagdiersoorten onzichtbaarder.: "Ze weten dan dat ze moeten oppassen, want er vliegt een moordenaar rond."

Dierenbuddy


De Dierenbescherming pleit voor de invoering van Dierenbuddy's in Rotterdam. Een Dierenbuddy helpt huisdiereigenaren die niet meer zo goed voor hun huisdier kunnen zorgen met het uitlaten van de hond of het schoonmaken van de kattenbak. 

Verplichte chip bij katten


Net zoals de Dierenbescherming hoopt ook de Zwerfkattenopvang Rijnmond dat het in Rotterdam verplicht wordt om katten te chippen. "Voor een kat die bij ons terecht komt, is het fijner om weer naar zijn oude huis terug te gaan dan dat wij hem in een ander huis moeten plaatsen.", zegt Ineke Jochims van de stichting. "Met zo'n chip kan dat."

Luister iedere zaterdag van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk. 


 

Meer over dit onderwerp:
chrisnatuurlijk Politiek010 Chris Natuurlijk
Deel dit artikel: