nieuws

Winsemius: coalitie zonder Leefbaar

winsemius.cropresize.tmp.jpg
winsemius.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Een nieuwe Rotterdamse coalitie zou moeten worden gevormd door PvdA, D66, CDA en VVD. Dat staat in het advies dat oud-minister Pieter Winsemius woensdag heeft gepresenteerd.
Volgens de oud-minister is een coalitie tussen de vier partijen de best haalbare optie. In het advies schrijft Winsemius dat intensief overleg met D66 en VVD dat uitwijst. Leefbaar Rotterdam, net als de PvdA goed voor veertien zetels, staat daarmee vooralsnog aan de zijlijn.
Een college tussen de Leefbaren, D66, VVD en CDA is volgens Winsemius ook haalbaar. ,,Beide opties zijn haalbaar en kunnen slagkracht ontwikkelen.''
De vier partijen die de onderhandelingen nu openen, zijn goed voor 25 van de 45 zetels in Rotterdam. Het CDA heeft drie zetels, D66 en VVD elk vier.
Winsemius heeft ook nadrukkelijk gekeken naar een veel bredere coalitie, die tussen Leefbaar Rotterdam, PvdA, D66, VVD en CDA. Die variant kon rekenen op draagvlak van alle betrokken partijen, maar volgens de verkenner koestert de PvdA weinig warme gevoelens voor deze optie. Deze coalitie zou goed zijn voor 39 van de 45 raadszetels.
Winsemius schrijft daar in zijn advies wel nog het volgende over: ,,Vrijwel alle partijen geven in meer of mindere mate aan dat er optisch sprake is van zware polarisatie, maar dat de inhoudelijke verschillen relatief klein zijn en (te veel) worden uitvergroot. (...) Vooral de PvdA benadrukt echter zowel inhoudelijke verschillen als voortdurende stijlproblemen met Leefbaar als blokkade voor samenwerking.''