'Vertraging dreigt voor Feyenoord City'

De gemeente Rotterdam hoopt dat Feyenoord nog deze maand een beslissing neemt over de stadionplannen die er nu liggen voor Feyenoord City. Als dat later wordt, dan ontstaat er vertraging en komt de oplevering van het nieuwe stadion in 2023 in gevaar. Dat staat in een nieuwe tussenrapportage over Feyenoord City opgesteld door de gemeente Rotterdam.

Feyenoord wil eerst de businesscase aanpassen, het ontwerp van het stadion optimaliseren (moet anders vanwege oplopende bouwkosten) en ook de garantie dat er een vaste jaarlijkse vergoeding komt van minimaal 25 miljoen euro aan het spelersbudget.

De club wil dat geld als eerste krijgen, dus nog voor de gemeente en de banken uitbetaald krijgen. Wethouder Visser van Financiën heeft tot nu toe gezegd dat dat in strijd is met de gemaakte afspraken. Er zou nu aan een oplossing gewerkt worden, maar de partijen zijn er nog niet uit. Ook wil de wethouder vasthouden aan zijn eerdere verklaring dat Feyenoord niet als eerste zijn geld kan krijgen.

Vertraging

Voordat er dus bij Feyenoord een besluit wordt genomen, moeten eerst deze zaken worden opgelost. De beslissing om wel of niet door te gaan zou de club voor het einde van het jaar nemen.

Maar de gemeente geeft aan dat er niet te lang gewacht moet worden met een besluit, want er is niet veel extra tijd meer in de planning. Zo moet er niet te lang gewacht worden met het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion, omdat het stadion anders niet op tijd open kan gaan.

Ook de verwerving van de bouwgronden en het verhuizen van bedrijven die er nu nog op zitten is gaande, maar daar kan ook niet veel vertraging optreden als de bouw in de zomer van 2020 moet starten.

Draagvlak

De gemeente schrijft in de tussenrapportage dat het draagvlak bij supporters en in de omgeving vraagt om extra aandacht. Door de ontwikkelingen van de laatste maanden is er meer onzekerheid gekomen. Vaak is de informatie niet volledig. De gemeente vraagt Feyenoord de supporters zoveel mogelijk te informeren.

Er is inmiddels een consortium bestaande uit Heijmans, Provast en Syntrus Achmea geselecteerd en de eerste overeenkomsten zijn getekend. Ook zijn afspraken gemaakt om de verkeersoverlast rond het stadion terug te dringen. Zo is er een nieuwe verkeersregeling voor de Veranda en zijn er bewaakte fietsenstallingen bijgekomen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam Feyenoord City Politiek010
Deel dit artikel: