Begrotingsdebat Rotterdam, wat kunnen we verwachten?

Zowel donderdag als volgende week dinsdag zijn de Rotterdamse Algemene Beschouwingen over de begroting voor volgend jaar in de gemeenteraad. Coalitie- en oppositiepartijen zullen reageren op de begroting en met moties proberen aanpassingen voor elkaar te krijgen. Wat kunnen we verwachten?

Leefbaar 

Als eerste mag de grootste partij van de gemeenteraad, oppositiepartij Leefbaar Rotterdam zijn oordeel geven over de begroting. Dat zal niet mals zijn. Leefbaar is niet te spreken over de forse investeringen voor de energietransitie en het verhogen van de parkeervergunning.

Daarnaast wil de partij de geplande bezuiniging op zorg terugdringen. Raadslid Michel van Elck wil dat de geplande bezuiniging van 43 miljoen van tafel gaat. Gevreesd wordt dat als het niet indexeren van de WMO-tarieven blijft bestaan, zorginstellingen het voor dat geld niet meer kunnen doen.

Ook de bezuiniging van 12 miljoen op de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg voor chronisch zieken en gehandicapten en het afschaffen van de thuiszorg-vouchers waarmee ouderen voor vijf euro een uur huishoudelijke zorg konden ontvangen moet verdwijnen, vindt Leefbaar. Er komt nu zo’n 17,8 miljoen euro van het Rijk bij, dus vindt Leefbaar dat deze bezuiniging per direct teruggedraaid kan worden. Omdat er in de begroting niet veel ruimte is voor nieuwe investeringen, is het maar de vraag of Leefbaar hier voldoende steun voor zal vinden in de gemeenteraad.

Tegenprestatie 

De VVD wil dat meer Rotterdammers die een uitkering ontvangen een zogenoemde Tegenprestatie gaan doen, die hen dichter bij een baan moet brengen. 21.000 Rotterdammers met een werkloosheidsuitkering hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen niet zomaar aan de slag. Die hele groep moet nu bereikt worden en vrijwilligerswerk gaan doen, dat bij hen past. Tot nu toe deed slechts de helft van die groep een tegenprestatie. Wethouder Moti moet komend voorjaar een plan presenteren, hoe hij deze groep gaat bereiken.

“Het mooie hieraan is dat die tegenprestatie mensen echt dichter bij werk kan brengen”, zegt fractievoorzitter Vincent Karremans. “We willen stap voor stap het ‘granieten bestand’ van mensen in de bijstand hakken en kleiner maken.” Een voorbeeld is dat iemand die altijd in de bouw heeft gewerkt, met zijn tegenprestatie in een andere sector ervaring opdoet. “Zo kan hij of zij ervaring opdoen en vertrouwen krijgen in een nieuwe baan”, zegt Karremans. Voor dit plan tekent zich een meerderheid in de gemeenteraad af.

Woningbouw

Diverse oppositiepartijen (50+, SP, DENK)  vinden het woningmarktbeleid slecht. Mensen met een kleine portemonnee zouden door dit stadsbestuur de stad uitgestuurd worden, omdat er voor hen geen betaalbare woningen zijn. De SP vindt dat mensen van wie de huizen afgebroken worden, zoals in de Tweebosbuurt, in de nieuwe woningen moeten kunnen terugkeren. Ook moeten de Huizen van de Wijk niet verdwijnen. De SP denkt dat zonder veel extra geld voor elkaar te krijgen

Tijdelijke woningen 

De PvdA presenteerde woensdag al zijn plan voor 1500 tot 3000 tijdelijke woningen die de woningnood onder starters moet tegengaan. Hiervoor is een meerderheid in de gemeenteraad en ook wethouder Kurvers wil ermee aan de slag.

Leefbaar Rotterdam, de grootste oppositie wil dat het AZC in de Beverwaard niet langer open blijft dan eerder is afgesproken met CAO en bewoners, tot 2021. Verder wil de partij dat het Plan Oost niet ineens acuut wordt gestopt. Dat is het geld dat voor het gebied Prins Alexander is uitgetrokken. Het vorige college investeerde daar miljoenen in. Leefbaar vindt het belangrijk dat hun initiatief doorgaat. Het is een gebied met veel inwoners dat een opknapbeurt nodig heeft, Niet alle aandacht en middelen moeten op het centrum van de stad ingezet worden.

Anti-discriminatie

Oppositiepartij Denk vindt dat dit stadsbestuur met de 100.000 euro te weinig geld uittrekt voor het antidiscriminatiebeleid. De partij wil dat er 5 miljoen euro voor vrijgemaakt wordt. Dat zou betaald kunnen worden door het afbouwen van Rotterdam Partners. Denk vindt dat in de economische voorspoed die bedrijven niet gefaciliteerd moeten worden.

Statushouders

D66 wil dat statushouders kunnen gaan werken, terwijl ze Nederlandse taalles volgen. De partij pleit met een motie voor ‘duale trajecten’, waarbij taalles op de werkvloer wordt gegeven. “Op die manier kunnen ze de taal sneller leren. Taal is essentieel om mee te doen in de samenleving”, zegt Chantal Zeegers van D66.

Samenwerking

Al met al wordt het spannend om te zien of de coalitie van zes partijen de samenwerking gaat vinden met de oppositie. Coalitiepartijen zeggen in aanloop naar het debat de samenwerking te hebben gezocht, maar dat de oppositiepartijen niet willen meewerken. Andersom vinden oppositiepartijen dat er geen echte uitnodiging tot samenwerken is.

Omdat de bedragen in de begroting grotendeels vastliggen en de coalitie daar niet te veel aan wil sleutelen, mogen moties geen, of bijna geen geld kosten. Het lijkt erop dat ook tijdens de Algemene Beschouwingen vooral plannen van de coalitiepartijen worden aangenomen, wellicht gesteund met slechts een zetel meerderheid.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Politiek010
Deel dit artikel: