nieuws

'Nissewaard overtrad wet met vingerafdrukken'

De gemeente Nissewaard heeft de wet overtreden met het verzamelen van vingerafdrukken van uitkeringsgerechtigden. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) in antwoord op Kamervragen van GroenLinks en de SP.
De vingerafdrukken van uitkeringsgerechtigden werden vier jaar verzameld als mensen aan de slag gingen via het leerwerkbedrijf Voorne Putten Werkt. Met de vingerafdruk werd getoetst of mensen aanwezig waren.
Het Europese Hof was het in 2013 al niet eens met het opslaan van biometrische gegevens. Van Ark zegt nu: ''Ik acht het onwenselijk en bovendien in strijd met de geldende privacywetgeving.''
Ook al geeft iemand toestemming om de afdruk te maken, dan nog is het volgens Van Ark geen reden om ze te gebruiken. ''Toestemming van de bijstandsgerechtigde kan geen grondslag zijn voor verwerking van vingerafdrukken, omdat in deze verhouding tussen overheid en burger immers sprake is van een afhankelijkheidsrelatie en het dus geen in vrijheid gegeven toestemming betreft.''
Nissewaard is direct na het aanhangig maken van de zaak door voormalig raadslid en Statenlid Alfred Blokhuizen gestopt met het gebruik van de vingerafdrukken.

Gevolgen

Het is nog onbekend welke gevolgen het gebruik van de vingerafdrukken heeft. Het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens loopt nog. Nissewaard wacht ook die uitkomsten af voor eventuele vervolgstappen.
Uitkeringsgerechtigden die in de vier jaar het toepassen van de vingerafdruk weigerden, liepen kans gekort te worden of de uitkering kwijt te raken. Of ze alsnog recht hebben op geld, vindt staatssecretaris Van Ark een zaak van de gemeenteraad van Nissewaard. Leidt dat niet tot een oplossing, dan kan de uitkeringsgerechtigde alsnog naar de rechter stappen.

Camera's

Het is niet voor het eerst dat Spijkenisse (nu Nissewaard) een probleem heeft rond de privacywetgeving. In 2005 werd de gemeente door de rechter veroordeeld na het ophangen van camera's in wijkcentra, zonder dat het personeel er van wist.

Lees meer: