nieuws

Hartstochtelijk laatste pleidooi bewoners Tweebosbuurt

"We zijn hier opgegroeid en kennen deze buurt als ons huis. Wij zijn hier gelukkig en dat maken ze kapot", zegt Emal Yildirem over haar Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid. Ze is woensdagmiddag een van de tientallen bewoners die bijkans smeekt dat haar wijk niet gesloopt moet worden.
De leden van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte zijn op bezoek in de Afrikaanderwijk en dat maakt wat los. Het is waarschijnlijk ook de laatste kans om de commissie te overtuigen voor ze volgende week haar zwaarwegende standpunt in zal nemen over de geplande sloop van de wijk.
Er komen minder, maar ruimere woningen terug. Verder zal er meer groen zijn. Volgens woningcorporatie zal er voor iedereen die terug wil keren wel een plekje zijn. Een hogere huur zal grotendeels gecompenseerd worden door minder stookkosten en een hogere huurtoeslag. Veel bewoners lijken weinig vertrouwen in die woorden te hebben.
De commissie struint door de wijk, bezoekt her en der een woning en voert gesprekken met bewoners. De bewoonster van een hoekwoning steekt in haar woonkamer een minutenlang pleidooi af: "Mijn vader woont hier zijn hele leven, dementeert en zal nooit de weg kunnen vinden in een nieuwe omgeving."
De voornaamste argumenten die de commissieleden horen tegen sloop: hier helpen we elkaar, het is een smeltkroes van kleuren en geloven, de woningen zijn zo slecht nog niet en straks moet ik de buurt, of zelfs Rotterdam uit, omdat er niets of niets betaalbaars te vinden is.
Ongetwijfeld zijn er ook voorstanders voor een nieuwe Tweebosbuurt, Iedere bewoner van een slooppand krijgt immers 6000 euro verhuisvergoeding en een urgentieverklaring voor het zoeken naar een nieuwe woning. Dat biedt kansen voor eenieder die toe is aan een nieuw hoofdstuk. Maar tijdens het politieke bezoek zijn ze niet te bekennen.
Of het hartstochtelijke pleidooi ook effect zal hebben is de vraag. Christine Eskes (CDA) zegt dat ze in beginsel het sloopplan van de wethouder steunt. "We zijn hier vandaag om de zorgen van de bewoners aan te horen en te kijken of we de plannen nog kunnen aanpassen. We gaan de wethouder vragen hoe we kunnen realiseren dat iedereen in de buurt kan blijven."