nieuws

Symbolische start 'kieren' Haringvlietsluizen

Vanaf een boot in het Haringvliet heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen donderdagmiddag met een symbolische starthandeling het Kierbesluit officieel in werking gesteld. De Haringvlietsluizen bleven daarbij nog wel dicht, vanwege de lage waterstanden op de rivieren. In september werd om deze reden het officiële moment nog uitgesteld.
Het idee achter het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is dat trekvissen zo af zijn van de barrière die ze tegenhoudt om hun paaiplekken op te zoeken. In en rondom het Haringvliet zijn allerlei aanpassingen in de natuur gedaan om ervoor te zorgen dat de vissen, maar ook de vogels zich er extra thuis voelen.

Voldoende zoet water


De droogte van de afgelopen zomer en de lage waterstanden zorgen wel opnieuw voor discussie over het kierbesluit. Vooral bij de boeren is er angst voor verzilting. Zoet water is hard nodig om in droge tijden de gewassen te beregenen.

Lees meer:
Waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat hebben de afgelopen vier jaar verschillende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat er voldoende zoet water beschikbaar blijft als de Haringvlietsluizen op een kier gaan. Zo zijn er nieuwe innamepunten, pijpleidingen, sloten en kanalen aangelegd.

Meetpunten


Met speciale meetpunten in het Haringvliet wordt in de gaten gehouden of de intrek van zout water niet verder komt dan de afgesproken grens ter hoogte van Middelharnis.
Het is nog niet duidelijk wanneer het 'echte' kieren kan beginnen.