nieuws

Avondmaalbekers gestolen in Barendrecht

ROTTERDAM - Onbekenden hebben twee zeventiende eeuwse avondmaalbekers gestolen uit de pastorie naast de Dorpskerk in Barendrecht. De zilveren bekers, een doopschaal en wat geld zaten in een kluis die is ontvreemd.
De inbraak gebeurde in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 maart. De inbrekers drongen binnen in de voormalige pastorie naast de kerk. Daarbij werd een kluis meegenomen met daarin onder meer twee zeventiende-eeuwse avondmaalsbekers en een doopschaal. Ook is er geld ontvreemd.
De twee zilveren bekers dateren uit 1662 en zijn 16,5 centimeter hoog, met een diameter van 12 centimeter. De tekst op de bekers luidt: “Maria Andwegh vereert de Kerck van Barendrecht dese 2 bekers, obiit de 27 december 1662”. Aan de onderzijde staat een wapen met een tweekoppige adelaar en een rad met acht schoepen tussen de koppen.
De zilveren doopschaal dateert uit 1858. De schaalheeft een diameter van 24,8 centimeter en is 7,5 centimeter hoog. De tekst op de schaal luidt: “Geschenk der leerlingen van Ds. W. van Gulpen bij hunne aanneming tot Lidmaten 1858”.
Zowel de bekers als de schaal werden nog altijd gebruikt tijdens erediensten in de Dorpskerk. Buiten de kerkdiensten werden de voorwerpen bewaard in de kluis. De gestolen voorwerpen zijn onvervangbaar, omdat ze deel uitmaken van de geschiedenis van deze in 1512 gebouwde kerk.
De kerkenraad van de Dorpskerk hoopt dat de inbrekers genoegen nemen met de rest van hun buit en de historische voorwerpen (anoniem) terugbrengen.